Post Tagged with: "мярка 19"

Предлага се нова методика за опростени разходи по мярка 19

Предлага се нова методика за опростени разходи по мярка 19

С изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, ще бъде наложена нова методика за изчисляване на опростените разходи по мярка 19 Водено от общностите местно развитие.  […]

Read more ›
Раковски

Две общини от Пловдивска област се сдружиха с фермери, за да бъдат финансирани по мярка 19

Само 6 общини от общо 18 общини в Пловдивска област се възползват от щедрата мярка 19 на ПРСР Едва шест от всичките 66 бенефициента по мярка 19.1 ДФ „Земеделие“, са от Пловдивска област. Това се вижда от публикувания списък на одобрените кандидати в земеделското министерство. При първия прием са подписани договори с три общини и три сдружения от областта, които […]

Read more ›
Местните инициативни групи ще разпределят над 201 млн. евро по 4 програми

Местните инициативни групи ще разпределят над 201 млн. евро по 4 програми

Заявления трябва да се подадат в земеделското министерство между 15 февруари и 31 май Между 15 февруари и 31 май т.г. Местните инициативни групи (МИГ) трябва да подадат заявления в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) до Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020) – дирекция „Развитие на селските райони”. На база на […]

Read more ›