Post Tagged with: "мярка 4.2"

31 проекти със 70 до 74 точки по мярка 4.2 одобрени

31 проекти със 70 до 74 точки по мярка 4.2 одобрени

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция одобри 31 проекта от втория прием  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.  Те са подадени от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 чрез ИСУН. Проектните предложения са разпределени за обработка във връзка с увеличен бюджет по процедурата съгласно Заповед № РД 09-893 от 16.09.2019 г. и са […]

Read more ›
31 проекти по мярка 4.2 от приема през 2018 г. имат шанс за финансиране

31 проекти по мярка 4.2 от приема през 2018 г. имат шанс за финансиране

Проектите са събрали от 70 до 74 точки ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 50 проекта от втория прием  по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г.  Те са подадени в началото на 2018 г. от кандидати по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 чрез ИСУН. Проектните предложения са […]

Read more ›
Некласирани преди 5 г. проекти по мярка 4.2 могат да получат финансиране

Некласирани преди 5 г. проекти по мярка 4.2 могат да получат финансиране

Те трябва да са получили между 45 и 42 точки Некласирани при първия прием по преработвателната мярка 4.2 проекти могат да получат финансиране, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Необходимо е през 2015 г. проектите да са били оценени с между 45 и 42 точки. Първият прием по мярка 4.2 бе от 30.11.2015 г. до 18.12.2015 г. с бюджет от 100 млн. евро. […]

Read more ›
ДФЗ одобри 153 проекта по преработвателната мярка 4.2

ДФЗ одобри 153 проекта по преработвателната мярка 4.2

ДФ „Земеделие“ одобри 153 проекта за преработка по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 593 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 363 млн. евро. За тях беше извършена предварителна […]

Read more ›
11% от проектите по преработвателната мярка 4.2 отпаднаха

11% от проектите по преработвателната мярка 4.2 отпаднаха

Кандидатите могат да подадат възражение в едноседмичен срок. 175 продължават  Към 11% от проектите по подмярка 4.2 за преработка на селскостопански стоки отпаднаха от класирането, според съобщение на ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция. Това са общо 22 проекта, от които 9 са за изграждане на предприятия за консервиране на плодове и зеленчуци, 5 за орехи и други черупкови, 4 за […]

Read more ›