Post Tagged with: "мярка 4.2"

Министерството ще увеличава бюджета по първия прием на мярка 4.2

Министерството ще увеличава бюджета по първия прием на мярка 4.2

Чакат се предложения и възражения на проекта на заповед на министъра, който обаче не е публикуван Земеделското министерство вероятно ще увеличи бюджета на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това се подразбира от публикуваното съобщение на страницата на МЗХГ в рубриката „Актуално“. В него е записано следното: „… Министерството на земеделието, храните и горите представя за писмени предложения […]

Read more ›
Нови приоритети и обучение за бенефициенти ще има по мярка 4.2. Може би ще се отвори през 2017 г.

Нови приоритети и обучение за бенефициенти ще има по мярка 4.2. Може би ще се отвори през 2017 г.

Поне веднъж на шест месеца Разплащателна агенция ще публикува данни за одобрените кандидати и проекти, мястото на изпълнение, доставчиците по проектите Нови приоритети са заложени в критериите за оценка на проекти по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Това е едно от основните изменения на Наредба 20/2015 г. за прилагане на мярка 4.2, които са заложени в окончателния […]

Read more ›
Кога ще се отворят мерки 4.1.2 и 4.2 от ПРСР вече никой не знае!

Кога ще се отворят мерки 4.1.2 и 4.2 от ПРСР вече никой не знае!

Преди да бъдат отворени двете мерки трябва първо да се преработи Законът за подпомагане на земеделските производители. После, да се гласува на второ четене. След това да се обнародва. И накрая министър Порожанов да издаде заповед ИСУН не е тествана за работа с ПРСР, ще блокира, предупреди консултантът Ивайло Янков Забавянето на приемите по подмярката за малките стопанства 4.1.2 и […]

Read more ›
Предложения за промени в проектонаредбата за мярка 4.2 обхващат 53 страници

Предложения за промени в проектонаредбата за мярка 4.2 обхващат 53 страници

Кандидатите, недоволни от предварителния ранкинг по подмярката, ще могат да обжалват веднага оценката на проектите си Проектонаредбата, която променя Наредба 20/2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Преработка/маркетинг на селскостопанска продукция“, е атакувана с предложения, които заемат цели 53 страници, публикувани на сайта на аграрното ведомство. От Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) са отхвърлили голяма част от забележките […]

Read more ›
Машини за пакетиране на сурови плодове не се финансират по мярка 4.2

Машини за пакетиране на сурови плодове не се финансират по мярка 4.2

Технологичните проекти за преработка на мляко и месо трябва да бъдат заверени от БАБХ, припомнят от ДФ „Земеделие“ в анализа за най-често допусканите от кандидатите грешки Машини за сортиране и пакетиране на необработени плодове и зеленчуци не са допустими за финансиране по мярка 4.2 „Преработка/маркетинт на селскостопански продукти“. Ако кандидатът има намерение да закупи оборудване за сортиране на стерилизирана продукция, […]

Read more ›