Post Tagged with: "мярка 5.1"

Новият прием по мярка 5.1 няма да е за фермери

Новият прием по мярка 5.1 няма да е за фермери

С бюджет от 2 933 700,00 лева ще е новият прием по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Този път бенефициенти ще са три държавни организации – Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Изпълнителната агенция за борба с градушките и Национален диагностичен научноизследователски […]

Read more ›
С 23,5 млн. лв. стартира мярка 5.1 за биосигурност във ферми за птици, свине, овце и кози

С 23,5 млн. лв. стартира мярка 5.1 за биосигурност във ферми за птици, свине, овце и кози

Крайният срок за кандидатстване е 5 май С бюджет от 23,5 млн. лв. стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Процедурата е насочена към повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства. Прочети още: При […]

Read more ›
При втория прием по мярка 5.1 таванът на разходите за ферми с птици и свине са над два пъти по-високи

При втория прием по мярка 5.1 таванът на разходите за ферми с птици и свине са над два пъти по-високи

Публикувани са насоки за кандидатстване Пред отваряне е подмярка 5.1 за инвестиции в биосигурност за животновъдни стопанства със свине, птици и дребни преживни животни. В сайта на министерството са публикувани за обществено обсъждане насоки и условия – ТУК. Същата подмярка бе отворена през май до юли 2020 г. с по-голям бюджет – 45 905 931 лв. , но тогава близо 9,4 млн. лв. от […]

Read more ›
Субсидията за животновъди по новата мярка 5.1 е 60 и 70% от разходите

Субсидията за животновъди по новата мярка 5.1 е 60 и 70% от разходите

Могат да кандидатстват животновъди, регистрирани като земеделски производители преди 1 януари 2018 г. От петък, 8 май, до 10 юли 2020 г. е отворена за прием новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. По нея могат да кандидатстват животновъди – стопани на свинеферми, […]

Read more ›