Post Tagged with: "мярка 6.1"

Още 83 договора са подписани по мярка 6.1, 82 млади фермери пък се оттеглиха

Още 83 договора са подписани по мярка 6.1, 82 млади фермери пък се оттеглиха

83 договора са подписани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“. Контрактите са с обща стойност на субсидията от над 4 млн. лв. (4 058 285 лв.). Те са от втория прием по подмярката, проведен през 2018 г., за които имаше недостиг на средства. Проектите са получили ранкинг от 35,95 […]

Read more ›
Допълнителни 212 проекта по мярка 6.1 – млади фермери, ще получат финансиране

Допълнителни 212 проекта по мярка 6.1 – млади фермери, ще получат финансиране

Тяхната оценка е до 35 точки ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на нови 212 проекта, подадени чрез ИСУН при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. За приема първоначално бяха разпределени 22 000 000 евро (43 027 600 лв.). Бюджетът стигна за договарянето на 880 проекта. Припомняме, […]

Read more ›
Опит да се затегне контрола върху професионалните обучения по мерки 6.1 и 6.3

Опит да се затегне контрола върху професионалните обучения по мерки 6.1 и 6.3

Ще бъде подписано споразумение за единен подход в обмена на информация между Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и институциите, имащи отношение към процедурите по провеждане на обучения и издаването на необходимите за кандидати и бенифициери сертификати с цел успешното противодействие на измамите със средства от Европейския съюз, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Това стана ясно по време на […]

Read more ›
Още 103 договора с млади фермери по мярка 6.1 са подписани, остават 212

Още 103 договора с млади фермери по мярка 6.1 са подписани, остават 212

Нови 103 договора по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. са подписани, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Контрактите са с обща стойност на субсидията от над 5 млн. лв. (5 036 185 лв.).  Те са от втория прием по подмярката, който бе проведен през лятото на 2018 г. Проектите са оценени с до 35,95 точки […]

Read more ›
132 млн. лв. са изплатени по мерки 6.1 и 6.3

132 млн. лв. са изплатени по мерки 6.1 и 6.3

Близо 132 млн. лв. са изплатени на бенефициенти по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за програмния период 2014-2020 г. По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 са сключени общо 2108 договора по двата приема. Договорени са 103 071 млн. лв. и са изплатени над 77 641 […]

Read more ›