Post Tagged with: "мярка 6.3"

Одобрените по мярка 6.3 малки стопани трябва да подадат в ИСУН 4 документа

Одобрените по мярка 6.3 малки стопани трябва да подадат в ИСУН 4 документа

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция информира кандидатите, чиито проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  са предложени за финансиране, че ще получат уведомителни писма в профилите си в ИСУН. След като получат писмата, бенефециерите трябва да представят също в ИСУН следните документи: Декларация по чл. 25, ал. 2 от […]

Read more ›
ДФЗ одобри 1464 проекта по мярка 6.3 от 2019 г.

ДФЗ одобри 1464 проекта по мярка 6.3 от 2019 г.

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция одобри 1 464 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  Те са подадени от кандидати по втория прием по процедура по подбор № BG06RDNP001-6.007 чрез ИСУН през 2019 г. Проектните предложения са с общ размер на субсидията от 42 949 368 лв., при наличен бюджет по подмярката […]

Read more ›
ДФЗ оцени близо 2000 проекта по мярка 6.3 – 261 не преминават

ДФЗ оцени близо 2000 проекта по мярка 6.3 – 261 не преминават

1635 продължават, за отхвърлените има едноседмичен срок за възражения Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1 919 проекта от втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., обявена през ИСУН 2020. 1 635 проекта преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка. […]

Read more ›
Опит да се затегне контрола върху професионалните обучения по мерки 6.1 и 6.3

Опит да се затегне контрола върху професионалните обучения по мерки 6.1 и 6.3

Ще бъде подписано споразумение за единен подход в обмена на информация между Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и институциите, имащи отношение към процедурите по провеждане на обучения и издаването на необходимите за кандидати и бенифициери сертификати с цел успешното противодействие на измамите със средства от Европейския съюз, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Това стана ясно по време на […]

Read more ›
Класирането за втория прием по мярка 6.3 падна до 26,82 точки

Класирането за втория прием по мярка 6.3 падна до 26,82 точки

1919 проекта ще получат общо финансиране в размер на 28,8 млн. евро Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения от втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., обявена през ИСУН 2020. На последващ етап на разглеждане подлежат 1 919 проекта, класирани с не по-малко от 26,82 точки […]

Read more ›