Post Tagged with: "мярка 6.3"

128 животновъдни проекта по мярка 6.3 за малки стопанства са одобрени

128 животновъдни проекта по мярка 6.3 за малки стопанства са одобрени

 Бенефициерите ще получат по 15 хил. евро за изпълнението им Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 128 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.). Инвестиционните предложения […]

Read more ›
От днес до 2 март догодина малките стопани могат да кандидатстват по мярка 6.3 за субсидия от 30 хил. лв.

От днес до 2 март догодина малките стопани могат да кандидатстват по мярка 6.3 за субсидия от 30 хил. лв.

Офисите на Националната служба за съвети в земеделието ще помагат в разработването на проекти Министерството на земеделието, храните и горите отвори приема по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Общият размер на безвъзмездна финансова помощ по процедурата е близо 40 млн. лева. С нея се цели да бъде […]

Read more ›
До края на ноември ще бъде отворена мярка 6.3 за малките стопанства

До края на ноември ще бъде отворена мярка 6.3 за малките стопанства

До 30 ноември 2021г. ще бъде отворен приемът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони. Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на ПРСР Георги Събев при откриване на видеоконферентна среща на Тематичната работна група по обсъждане проекта на насоки за кандидатстване по […]

Read more ›
Проект: За второ плащане по мярка 6.3 не е нужен електронен подпис

Проект: За второ плащане по мярка 6.3 не е нужен електронен подпис

При кандидатстване за второ плащане по инвестиционната мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ не се изисква електронен подпис. Бенефициентите трябва само да попълнят искане за плащане по образец чрез ИСУН 2020. Това е записано в проекта на заповед на земеделския заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. Георги Събев, публикуван на сайта на […]

Read more ›
Още 158 проекти до 26,83 точки по мярка 6.3 ще бъдат финансирани

Още 158 проекти до 26,83 точки по мярка 6.3 ще бъдат финансирани

С близо 5 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. С допълнителния финансов ресурс ще се осигури възможност за подпомагане на още общо 158 проектни предложения, които отговарят на условията за административно съответствие и допустимост и са получили до 26,83 точки по […]

Read more ›