Post Tagged with: "мярка 6.3"

Бенефициенти по мярка 6.3 могат да кандидатстват и по мярка 4.1.2

Бенефициенти по мярка 6.3 могат да кандидатстват и по мярка 4.1.2

Фермери, които са били одобрени като бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, могат да получат допълнително финансиране и по мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, ако отговарят на определени условия. Това съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите. Подмярка 6.3 бе отворена за кандидатстване от 4 юли […]

Read more ›
1 253 малки фермери подписват договори по мярка 6.3. В Пловдив финансиране очакват 213

1 253 малки фермери подписват договори по мярка 6.3. В Пловдив финансиране очакват 213

 ДФ „Земеделие“ одобри 1 253 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. В областните дирекции на Фонда се изготвят и подписват договори с кандидати, чиито инвестиции са получили подкрепа. Субсидията по проектите възлиза общо на близо 27 млн. лева. В Пловдивска област допуснатите за разглеждане и евентуално договаряне проекти са 213, […]

Read more ›
700 фермери подписват договори с ДФЗ по мярка 6.3, още близо 600 чакат проверки

700 фермери подписват договори с ДФЗ по мярка 6.3, още близо 600 чакат проверки

ДФ „Земеделие“ одобри 700 заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”. В областните дирекции на Фонда вече се изготвят и подписват договори с одобрените кандидати. Субсидията по проектите възлиза общо на 20 535 900 лева. ДФЗ продължава да одобрява и договорира бизнес идеите на най-малките стопани, разписани в плановете им за развитие по подмярка 6.3. Още […]

Read more ›
85 договора по мярка 6.3 подписани, проверяват 627 одобрени земеделци

85 договора по мярка 6.3 подписани, проверяват 627 одобрени земеделци

Държавен фонд „Земеделие“ договори 85 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от ПРСР 2014-2020. Служителите на фонда продължават интензивно работа по одобряването и договорирането на проектите за малки стопанства. За 627 предложения по подмярката, които попадат в 100-процентния бюджет, тече нова проверка. След завършване на контролите, те […]

Read more ›
64% от проектите по мярка 6.3 получават шанс за финансиране

64% от проектите по мярка 6.3 получават шанс за финансиране

С 15 хил. евро могат да бъдат подпомогнати инвестиционните намерения, оценени с минимум 23.72 точки 64 процента от проекти, с които стопаните са кандидатствали за финансиране по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малките стопанства“, имат шанс. От всички приети и оценени по критериите за подбор 3 753 проекта с общ размер на финансова помощ 110 101 761 лева на последващо разглеждане […]

Read more ›