Post Tagged with: "мярка 6.3"

Опит да се затегне контрола върху професионалните обучения по мерки 6.1 и 6.3

Опит да се затегне контрола върху професионалните обучения по мерки 6.1 и 6.3

Ще бъде подписано споразумение за единен подход в обмена на информация между Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и институциите, имащи отношение към процедурите по провеждане на обучения и издаването на необходимите за кандидати и бенифициери сертификати с цел успешното противодействие на измамите със средства от Европейския съюз, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Това стана ясно по време на […]

Read more ›
Класирането за втория прием по мярка 6.3 падна до 26,82 точки

Класирането за втория прием по мярка 6.3 падна до 26,82 точки

1919 проекта ще получат общо финансиране в размер на 28,8 млн. евро Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения от втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., обявена през ИСУН 2020. На последващ етап на разглеждане подлежат 1 919 проекта, класирани с не по-малко от 26,82 точки […]

Read more ›
6 милиона лева от бюджета на мярка 6.3 остават излишни заради слабия интерес

6 милиона лева от бюджета на мярка 6.3 остават излишни заради слабия интерес

15 000 евро е помощта за фермер, още 200 животновъди можеха да бъдат подпомогнати от остатъка При слаб интерес от страна на животновъдите протече и приключи на 15 май кандидатстването по третия прием за мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Периодът за прием на заявление бе в голямата си част по време на извънредното положение заради Ковид-19. По време […]

Read more ›
Службите за съвети в земеделието продължават да разработват безплатно проекти по мярка 6.3

Службите за съвети в земеделието продължават да разработват безплатно проекти по мярка 6.3

Приемът се затваря на 15 май От 6 март до 15 май тече приемът на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Извънредната ситуация в страната, предизвикана от пандемията от Ковид-19, не е преустановила работата на териториалните офиси на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), които са ангажирани в безплатното разработване на проекти по тази […]

Read more ›
Службата за съвети в земеделието изработва проекти по мярка 6.3, но кандидати … няма

Службата за съвети в земеделието изработва проекти по мярка 6.3, но кандидати … няма

Въпреки че подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е отворена за прием на проекти от 6 март, до момента няма кандидати, съобщава експерт от областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Службата е ангажирана да изработва безплатно проекти за земеделските производители, след като те заявят желание за това. По време на приемите по подмярка […]

Read more ›