Post Tagged with: "мярка 6.3"

6 милиона лева от бюджета на мярка 6.3 остават излишни заради слабия интерес

6 милиона лева от бюджета на мярка 6.3 остават излишни заради слабия интерес

15 000 евро е помощта за фермер, още 200 животновъди можеха да бъдат подпомогнати от остатъка При слаб интерес от страна на животновъдите протече и приключи на 15 май кандидатстването по третия прием за мярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Периодът за прием на заявление бе в голямата си част по време на извънредното положение заради Ковид-19. По време […]

Read more ›
Службите за съвети в земеделието продължават да разработват безплатно проекти по мярка 6.3

Службите за съвети в земеделието продължават да разработват безплатно проекти по мярка 6.3

Приемът се затваря на 15 май От 6 март до 15 май тече приемът на проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Извънредната ситуация в страната, предизвикана от пандемията от Ковид-19, не е преустановила работата на териториалните офиси на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), които са ангажирани в безплатното разработване на проекти по тази […]

Read more ›
Службата за съвети в земеделието изработва проекти по мярка 6.3, но кандидати … няма

Службата за съвети в земеделието изработва проекти по мярка 6.3, но кандидати … няма

Въпреки че подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ е отворена за прием на проекти от 6 март, до момента няма кандидати, съобщава експерт от областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Службата е ангажирана да изработва безплатно проекти за земеделските производители, след като те заявят желание за това. По време на приемите по подмярка […]

Read more ›
132 млн. лв. са изплатени по мерки 6.1 и 6.3

132 млн. лв. са изплатени по мерки 6.1 и 6.3

Близо 132 млн. лв. са изплатени на бенефициенти по мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за програмния период 2014-2020 г. По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 са сключени общо 2108 договора по двата приема. Договорени са 103 071 млн. лв. и са изплатени над 77 641 […]

Read more ›
Условия по мярка 6.3: Приоритетни са по-малките стопани на овце, кози, свине и птици

Условия по мярка 6.3: Приоритетни са по-малките стопани на овце, кози, свине и птици

Бюджетът ще е 6 млн. евро, не е предвиден минимален размер на помощта Земеделското министерство публикува проекти на документи преди отварянето на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР. Срокът за коментари по тях е до 24 февруари. Тазгодишният прием ще подпомогне онези, при които над 50% от икономическия размер на стопанството, измерен в СПО, се формира […]

Read more ›