Post Tagged with: "мярка 6.4.1"

Панаир на занаятите в Пловдив
Архивна снимка на Агро Пловдив

Класираха занаятчийските проекти по мярка 6.4.1.

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 – „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1.. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите бяха ранкирани от оценителна комисия за извършване на предварителна оценка. Резултатите от работата на комисията […]

Read more ›
Лекари, социални домове и нови предприемачи ще бъдат подпомогнати по мярка 6.4.1

Лекари, социални домове и нови предприемачи ще бъдат подпомогнати по мярка 6.4.1

20 на сто от бюджета е за социални грижи С бюджет от 35 млн. евро (68 453 000 лв.) ще бъдат подпомогнати услугите във всички сектори по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. В сайта на земеделското министерство са публикувани за повторно обсъждане насоките и условията по подмярката. За създаване социални домове за настаняване на възрастни хора и […]

Read more ›
Село Бойково, Пловдивска област
Снимка на Аргир Аргиров

Близо 60 млн. лв. ще се дадат за неземеделски дейности по мярка 6.4.1

По подмярката могат да кандидатстват земеделци и малки предприятия. Допускат се инвестиции във възобновяема енергия само за собствено потребление – до 1 мегават За повторно обсъждане са публикувани условията и насоките за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения  „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“ по подмярка 6.4.1. […]

Read more ›
Подмярка 6.4.1. ще насърчава здравните, социалните и охранителните услуги в селските райони

Подмярка 6.4.1. ще насърчава здравните, социалните и охранителните услуги в селските райони

Няма да се финансират къщи за гости, купуване на джипове, хазарт, се посочва в насоките за „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ Подмярка 6.4.1. „„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ в направлението „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, ще насърчава най-силно проектите, които разкриват нови работни места, а също така и инвестициите в […]

Read more ›
Проектът на наредба за мярка 6.4.1 – тази седмица, къщите за гости – в края на 2018-а

Проектът на наредба за мярка 6.4.1 – тази седмица, къщите за гости – в края на 2018-а

Проектът на наредба за прилагане на мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от ПРСР ще бъде публикуван за обществено обсъждане след седмица. Това съобщи на 18 май при представяне в Пловдив на проекта „Сподели България“ за 12-те винено-кулинарни дестинации зам.-министърът на земеделието д-р Лозана Василева. Основните дейности, за които ще може да се кандидатства за финансиране, са производство, услуги и занаяти. […]

Read more ›