Post Tagged with: "мярка 6.4.1"

25 проекта за занаяти по мярка 6.4.1. класирани, 4 отпаднали

25 проекта за занаяти по мярка 6.4.1. класирани, 4 отпаднали

25 проекта, подадени по подмярка 6.4.1. „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по ПРСР, са оценени и класирани в предварителен ранкинг, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Четири проекта са оценени с под 10 точки и съответно няма да бъдат разпределени за следващ етап. Резултатите са публикувани на страницата на ДФ „Земеделие“.  Всеки кандидат по подмярка 6.4.1 може да провери заявените и […]

Read more ›
ДФЗ обяви класирането на близо 700 проекта по две процедури на мярка 6.4.1.

ДФЗ обяви класирането на близо 700 проекта по две процедури на мярка 6.4.1.

Приключи предварителното класиране на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Инвестиционните предложения бяха подени през ИСУН по процедурите чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от […]

Read more ›
Панаир на занаятите в Пловдив
Архивна снимка на Агро Пловдив

Класираха занаятчийските проекти по мярка 6.4.1.

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 – „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1.. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите бяха ранкирани от оценителна комисия за извършване на предварителна оценка. Резултатите от работата на комисията […]

Read more ›
Лекари, социални домове и нови предприемачи ще бъдат подпомогнати по мярка 6.4.1

Лекари, социални домове и нови предприемачи ще бъдат подпомогнати по мярка 6.4.1

20 на сто от бюджета е за социални грижи С бюджет от 35 млн. евро (68 453 000 лв.) ще бъдат подпомогнати услугите във всички сектори по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. В сайта на земеделското министерство са публикувани за повторно обсъждане насоките и условията по подмярката. За създаване социални домове за настаняване на възрастни хора и […]

Read more ›
Село Бойково, Пловдивска област
Снимка на Аргир Аргиров

Близо 60 млн. лв. ще се дадат за неземеделски дейности по мярка 6.4.1

По подмярката могат да кандидатстват земеделци и малки предприятия. Допускат се инвестиции във възобновяема енергия само за собствено потребление – до 1 мегават За повторно обсъждане са публикувани условията и насоките за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения  „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“ по подмярка 6.4.1. […]

Read more ›