Post Tagged with: "мярка COVID-19"

От 26 октомври до 13 ноември преработватели и признати групи производители кандидатстват за мярката „Ковид-19″

От 26 октомври до 13 ноември преработватели и признати групи производители кандидатстват за мярката „Ковид-19″

Със заповед № 03-РД/3575 от днес, 19 октомври 2020 г., изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев определи срока, в който преработватели и признати групи и организации на производители могат да кандидатстват за подпомагане. Той от 26 октомври до 13 ноември включително. Подпомагането ще се извърши на базата на Наредба № 2 от 05.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 […]

Read more ›
Над 1000 вече заявиха помощ по извънредната мярка „COVID-19″

Над 1000 вече заявиха помощ по извънредната мярка „COVID-19″

Фермерите от област Пловдив най-примерни и нетърпеливи В първия ден от приема по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 г бяха подадени над 1000 заявления. Във всяка от областите Бургас, Хасково […]

Read more ›
От 19 август до 21 септември стопаните заявяват подпомагане по мярката „COVID-19″

От 19 август до 21 септември стопаните заявяват подпомагане по мярката „COVID-19″

Бюджетът по COVID 1 е 93,5 млн. лева, по COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани „COVID 1″ и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани „COVID 2″ от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските […]

Read more ›