Post Tagged with: "наредба №11"

Обнародвани са промени в Наредба 11 за организации и асоциации на производители

Обнародвани са промени в Наредба 11 за организации и асоциации на производители

В преходните и заключителни разпоредби има изменения в Наредба 12/2015 г. и Наредба 6/2018 г. Отпада изискването към организации и асоциации на производителите на плодове и зеленчуци, когато закупуват техники по оперативните програми, капацитетът им да е съобразен с размера на обработваните от членовете площи. Това е една от промените в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на […]

Read more ›
С нова наредба БАБХ ще контролира използването на забранени вещества в животновъдните ферми

С нова наредба БАБХ ще контролира използването на забранени вещества в животновъдните ферми

Нова Наредба № 11 за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 61 от 23 юли 2021 г. Тази наредба заменя предишната Наредба № 119 от 2006 г. Наредбата задължава БАБХ да разработва ежегодно до 31 март Национална мониторингова програма […]

Read more ›