Post Tagged with: "наредба №4"

Виж кога ДФ „Земеделие“ отказва плащане по мярка 19.4

Виж кога ДФ „Земеделие“ отказва плащане по мярка 19.4

Наредба №4 от 2018 г. за реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерки и подмерки по ПРСР 2014-2020 г., се сдоби с четири нови текста в Преходните и заключителни разпоредби. Те могат да се видят в обнародваните днес („Държавен вестник“, бр. 35 от 10 май 2022 г.) изменения и допълнения на Наредба […]

Read more ›
Документалната примка около животновъди с хуманно отношение към преживни ще се разхлаби

Документалната примка около животновъди с хуманно отношение към преживни ще се разхлаби

Леки промени в Наредба № 4/2017 г. за прилагане на мярка 14 за хуманно отношение към животните ще разхлаби документалната примка около стопаните на едри и дребни преживни животни. Проект за промени в наредбата е публикуван на страницата на земеделското министерство, а крайната дата на общественото обсъждане е 14 март 2022 г. предвидено е от норматива да отпадне ал. 1 […]

Read more ›
Село Киселчово

Изпълнителят на широколентовия интернет по мярка 7.3 ще получи 100% аванс без гаранции

Държавна агенция „Електронно управление“ ще може да получи 100% авансово плащане от ДФ „Земеделие“ без да е необходимо да представя обезпечение под формата на банкова гаранция или запис на заповед. Агенцията е единствен бенефициент в отворената в края на януари 2021 г. подмярка 7.3 за изграждане на широколентова инфраструктура. За целта се променя Наредба №4/2018 г. за условията и реда […]

Read more ›
Според нова наредба животновъдите ще изпращат проби за зоонози и ще пазят резултатите 3 години

Според нова наредба животновъдите ще изпращат проби за зоонози и ще пазят резултатите 3 години

Обнародваната днес Наредба №4 определя реда за надзор и мониторинг на зоонозите От днес, 6 октомври 2020г., влиза в сила Наредба № 4 за надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им. Тя ще се прилага от Министерството на земеделието, храните и горите и Министерството на здравеопазването и техни органи. Наредбата определя правилата и отговорностите за ограничаване […]

Read more ›