Post Tagged with: "наредба 4"

Предлага се нова методика за опростени разходи по мярка 19

Предлага се нова методика за опростени разходи по мярка 19

С изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, ще бъде наложена нова методика за изчисляване на опростените разходи по мярка 19 Водено от общностите местно развитие.  […]

Read more ›
Новата наредба за прилагане на биологичната мярка 11 – обнародвана

Новата наредба за прилагане на биологичната мярка 11 – обнародвана

Новата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР е обнародвана в днешния 18-ти брой на Държавен вестник. Исканите от Националната Био асоциация промени, за които Агро Пловдив писа, не са взети под внимание.  Прочети още: Националната Био Асоциация предлага земеделския министър да поиска средства от правителството за […]

Read more ›
Промени в наредбата за биологичната мярка 11

Промени в наредбата за биологичната мярка 11

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е публикуван за обществено обсъждане в сайта на министерството. От мотивите за редактирането на наредбата се разбира, че целта е да се постигне хармонизиране между европейското и националното […]

Read more ›
Обнародвана е Наредба 4 за изплащане или отказ от изплащане по мерки и подмерки

Обнародвана е Наредба 4 за изплащане или отказ от изплащане по мерки и подмерки

В днешния 48-ми брой на Държавен вестник (8 юни 2018 г.) е обнародвана Наредба 4 от 30 май за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ от изплащане, или за оттегляне на изплатена финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.  Най-малко една трета от текстовете в наредбата представляват условията, […]

Read more ›