Post Tagged with: "наредба 4"

2020 г. ще е нулева за подпомагане на стопанства в преход към биологични

2020 г. ще е нулева за подпомагане на стопанства в преход към биологични

Според промени в Наредба 4, не могат да се заявяват за подпомагане постоянно затревени площи, ако бенефициентът не отглежда биологично сертифицирани животни Проект за изменение и допълнение на Наредба № 4/2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ предвижда 2020 г. да е с нулево подпомагане за площи/животни и пчелни семейства, които са в период на преход. Проектът е […]

Read more ›
Обнародвани са нормативни промени, които касаят МИГ и кандидатите по лозаро-винарската програма

Обнародвани са нормативни промени, които касаят МИГ и кандидатите по лозаро-винарската програма

В днешния брой 74-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани изменения в Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Промените касаят местните инициативни групи (МИГ), които са […]

Read more ›
В наредба 4 за биологично земеделие се удължава срокът за издаване на сертификат

В наредба 4 за биологично земеделие се удължава срокът за издаване на сертификат

Проект за изменения на Наредба 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР въвежда нови срокове за сертифициране по настояване на контролиращите лица.  С предлаганите изменения се създава по-голяма яснота относно изискванията за предоставяне на писмени доказателства от страна на операторите във връзка с прилагането на мярка 11 „Биологично земеделие“. Изменението предвижда и удължаване на срока за издаване и предоставяне […]

Read more ›
Влизат в сила промените в Наредба 4 за хуманно отношение към животните

Влизат в сила промените в Наредба 4 за хуманно отношение към животните

Животновъдите, които тепърва ще кандидатстват за подпомагане за хуманно отношение към животните, вече ще имат задължението да ползват животновъдните обекти поне една година, вместо досегашните 6. Новият срок е посочен в чл. 10 на обнародваните днес, 5 юли 2019 г.,  изменения и допълненията в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от […]

Read more ›
Променят Наредба 4 за прилагане на мярката за хуманно отношение

Променят Наредба 4 за прилагане на мярката за хуманно отношение

Тръгнат ли животните на паша, стопанинът трябва да опише в дневника идентификационните им номера и ЕКАТТЕ на населеното място Преди да са изминали две години от обнародването на Наредба 4 за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР, земеделското министерство предлага за втори път изменения и допълнения към нея. Предложените промени са мотивирани с редактиране на европейското законодателство.  Проектът […]

Read more ›