Post Tagged with: "наредба 4"

Обнародвани са промени в подпомагането по мярка 11

Обнародвани са промени в подпомагането по мярка 11

Промени в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 уреждат през 2021 г. да могат да се изпълняват текущи ангажименти, поети през 2020 г., да се удължават приключили ангажименти ежегодно, но не по-късно от 2022 г. и да се поемат нови ангажименти с продължителност от една или две години. Удължават се […]

Read more ›
Намаляващи според площите ставки по биологичната мярка 11 ще има за нови или удължени ангажименти

Намаляващи според площите ставки по биологичната мярка 11 ще има за нови или удължени ангажименти

Промени в Наредба 4/2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ по ПРСР предлагат някои важни изменения. Проектът за изменения и допълнения в наредбата е публикуван на страницата на МЗХГ – ТУК, а коментари от общественото обсъждане се изпращат до 19 февруари 2021 г. Проектонаредбата предлага диференцирани според площите на стопанствата ставки за кандидати, които удължават ангажимента си или […]

Read more ›
НССЗ ще получава финансиране за помощ към малки стопани без доказан 33% земеделски доход

НССЗ ще получава финансиране за помощ към малки стопани без доказан 33% земеделски доход

Промени в Наредба № 4 от 2018 г., която урежда плащанията по Закона за подпомагане на земеделските производители, вдигат ограниченията за определени плащания към Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Това се вижда от публикуваните нормативни изменения в днешния 108-ми брой на „Държавен вестник“ В преходните и заключителните разпоредби на наредбата се допуска изплащане на финансова помощ за предоставени […]

Read more ›
Крайният срок за плащания по ПРСР се изтегля с 3 месеца до 1 октомври 2023 г.

Крайният срок за плащания по ПРСР се изтегля с 3 месеца до 1 октомври 2023 г.

Директорът на Разплащателна агенция определя санкциите при нарушения от бенефициенти Промени в Наребда 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ указват, че директорът на Разплащателна агенция определя размера на санкциите за бенефициенти. Тази промяна в наредбата е съобразена с изменения в Закона за подпомогане на […]

Read more ›
Обнародвани са промените за прилагане на биологичната мярка 11 от ПРСР

Обнародвани са промените за прилагане на биологичната мярка 11 от ПРСР

Новите кандидати и тези, които удължават ангажиментите си, ще получат 100% от субсидията за площи до 50 ха и 10% за стопанства са над 65 ха Днес, 24 април 2020 г., са обнародвани са промените в Наредба 4 за прилагане на биологичната мярка 11, чрез които в реда на бенефициентите за 2020 г. се включват кандидати с удължени ангажименти и […]

Read more ›