Post Tagged with: "Наредба 6"

С обнародвана днес наредба увеличават помощта за инвестиции в предприятия и конверсия на лозя

С обнародвана днес наредба увеличават помощта за инвестиции в предприятия и конверсия на лозя

Промени в Наредба № 6 от 2018 г. за финансирането по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. се увеличава размерът на финансиране за мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“. С 5 дни, до 7 октомври, се удължава също крайният срок за изплащане на финансовата помощ за инвестиции в предприятия, който според последното изменение […]

Read more ›
Парк-лозето на Вила Юстина

Разходите по прибиране на реколтата на зелено при лозята са фиксирани на 1155,48 лв./ха

С промени в Наредба 6 е увеличен размерът на помощта при някои от мерките Промени в Наредба№6/2018 г. за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за лозаро-винарския сектор (2019 – 2023 г.) фиксират разходите за отстраняване на гроздовете на 1155,48 лв./ха. Измененията и допълненията в наредбата са обнародвани в днешния 63-ти брой на „Държавен вестник“ и влизат в сила веднага. Наскоро от […]

Read more ›
Намалиха ставките по мярка 13 от ПРСР за 60-те землища, отпадналите землища се стопиха от 258 на 202

Намалиха ставките по мярка 13 от ПРСР за 60-те землища, отпадналите землища се стопиха от 258 на 202

С нови промени в Наредба №6/2015 г. са намалени някои от ставките на компенсационните плащания по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ по Програмата за развитие на селските райони. Измененията са обнародвани в днешния 62-ри брой на „Държавен вестник“ и влизат в сила от днес, 14 юли 2020 г. Намалението е за „Други райони, засегнати от специфични […]

Read more ›
Намаляват ставката на субсидиите по новата мярка 13.3
Нова порция промени в Наредба 6 за финансиране на лозаро-винарския сектор

Нова порция промени в Наредба 6 за финансиране на лозаро-винарския сектор

Лозарите трябва да поддържат заверяван от агроном дневник на извършените операции  за подпомагане по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ След като на 3 май 2020 г. бяха обнародвани изменения в Наредба 6 за финансирането на лозаро-винарския сектор в частта „прибиране на реколтата на зелено“, на 18 май в сайта на МЗХГ са публикувани предложения за още промени в същата наредба. […]

Read more ›