Post Tagged with: "наредба"

И отново: Всяка наредба за училищните схеми завършва с нова наредба за същите схеми

И отново: Всяка наредба за училищните схеми завършва с нова наредба за същите схеми

С Постановление №38 от 1 март 2019 г. Наредбата за предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения претърпя нова промяна, която можем да определим, че е поредната предпоследна. Постановлението е обнародвано в бр. 19 на Държавен вестник от 5 март. Измененията са в Преходните и заключителни разпоредби на наредбата и гласят: „§ 23. (1) Заявителите […]

Read more ›
Три в едно: С проекта на наредба за организациите за плодове и зеленчуци променят още две наредби

Три в едно: С проекта на наредба за организациите за плодове и зеленчуци променят още две наредби

Членовете на организациите могат да продават продукцията си самостоятелно, гласи нов текст в проекта Наредба №11 от 2007 г. за организациите на производители на плодове и зеленчуци ще бъде изменена. Промените са публикувани в проекта, който може да се види на страницата на МЗХГ – ТУК.  В преходните и заключителни разпоредби на проекта се променят някои текстове и в още […]

Read more ›
Предпоследната промяна на наредбата за училищните схеми – факт в официоза

Предпоследната промяна на наредбата за училищните схеми – факт в официоза

Днес, 1 март, е обнародвана в Държавен вестник предпоследната промяна на наредбата за училищните схеми – виж ТУК.  Едно от основните изменения в нея дава право на директорите на учебните заведения да сформират вътрешна комисия за избор на доставчици на млечни продукти, плодове и зеленчуци. Преди това те трябва да обявят на интернет страницата си обявлението за набирането на предложения […]

Read more ›
За пореден път промени в Наредбата за училищните схеми

За пореден път промени в Наредбата за училищните схеми

Правителството прие днес, 27 февруари, поредните промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. Промените целят да поставят в равноправно положение всички заявители в двете схеми, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет. С последното изменение […]

Read more ›
Националната Био Асоциация предлага земеделския министър да поиска средства от правителството за мярка 11

Националната Био Асоциация предлага земеделския министър да поиска средства от правителството за мярка 11

В становището си към проектонаредба за изменение на Наредба 4 за мярка 11 асоциацията иска да се създаде Консултативен съвет по биоземеделие към министъра Националната Био Асоциация (НБА) не приема промените в Наредба 4/2015 г., която касае условията за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“. Асоциацията предлага нов текст в наредбата, чрез който при необходимост „министърът на земеделието, храните и горите […]

Read more ›