Post Tagged with: "наредба"

Търговците имат 3 месеца да напишат нови етикети за имитиращите продукти с мляко

Търговците имат 3 месеца да напишат нови етикети за имитиращите продукти с мляко

От днес, 13 юли, с обнародването на постановление №135 от 9 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, започва да тече 3-месечния срок, в който търговците трябва да се справят с нови изисквания. В наредбата е посочено, че при етикетирането на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, върху етикета в непосредствена близост до […]

Read more ›
Имитиращите сирена ще се предлагат само предварително опаковани

Имитиращите сирена ще се предлагат само предварително опаковани

Министерският съвет прие промени в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Целта е да бъдат въведени допълнителни изисквания, както по отношение условията и начините на предлагане на „имитиращите продукти“, така и за предоставяне на повече информация относно техните характеристики. Въвежда се изискване имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, да бъдат предлагани в обектите за търговия с храни само […]

Read more ›
Лицата, които контролират биологичните производители, ще носят наказателна отговорност

Лицата, които контролират биологичните производители, ще носят наказателна отговорност

Наказателният кодекс предвижда до 3 г. затвор Проектонаредбата за биологично производство позволява отнемане на сертификата от производител, който е направил тежки нарушения Проект на нова наредба, която ще замени Наредба 1 от 2013 г. за биологичното производство, въвежда по-голяма отговорност на контролиращите лица. Това се вижда от публикувания на страницата на МЗХГ за обществено обсъждане проект на наредба. Наказателната отговорност […]

Read more ›
МС одобри промени критериите за избор на доставчици за училищните схеми

МС одобри промени критериите за избор на доставчици за училищните схеми

Правителството прие промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. С измененията ще бъдат създадени условия за равнопоставеност и недискриминация между кандидатстващите за доставчици по схемите производители и търговци. Ще бъдат приоритизирани местните продукти с български произход […]

Read more ›
Включиха ПРСР в наредбата за ИСУН

Включиха ПРСР в наредбата за ИСУН

Правителството прие изменения на Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН. С промените в обхвата на Постановлението е включена Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. /ПРСР/. По […]

Read more ›