Post Tagged with: "наредба"

Бюджетът по мярка 14 за хуманно отношение може да не стигне за нови кандидати

Бюджетът по мярка 14 за хуманно отношение може да не стигне за нови кандидати

МЗХГ предлага съществени изменения в наредба 4 от 2017 г.  Промени в Наредба 4 за хуманно отношение към животните от 2017 г. предлага Министерството на земеделието, храните и горите.   По настояване на ДФ „Земеделие“ се вписват разпоредби, които да предвидят хипотезата за ограничени финансови средства или недостиг по мярката. С други думи, при одобрение на нови кандидати ще има забележка, […]

Read more ›
Одобрена е наредба за прехвърлянето на осигуровки за пенсия от частен към държавния фонд и обратно

Одобрена е наредба за прехвърлянето на осигуровки за пенсия от частен към държавния фонд и обратно

Министерският съвет прие Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация. Регламентира се редът за прехвърляне от универсален пенсионен фонд на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 46, ал. 1 от КСО, в Държавния фонд […]

Read more ›
Одобрена е наредба за прехвърляне на парите за пенсия в НОИ

Одобрена е наредба за прехвърляне на парите за пенсия в НОИ

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри нова наредба за прехвърляне на натрупаните средства за втората пенсия от частните фондове в НОИ. Наредбата касае 2,4 милиона българи, родени след 31 декември 1959 г., които превеждат средства за допълнително пенсионно осигуряване в частен пенсионен фонд.  Новата наредба стана възможна, след като Върховният административен съд отмени старата наредба през месец май […]

Read more ›
ИАСАС ще поддържа електронен регистър на търговците на посевен и посадъчен материал

ИАСАС ще поддържа електронен регистър на търговците на посевен и посадъчен материал

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) ще поддържа на интернет страницата си електронен регистър на търговците на посевен и/или посадъчен материал. Това е записано в чл. 17 на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация […]

Read more ›
Търговците имат 3 месеца да напишат нови етикети за имитиращите продукти с мляко

Търговците имат 3 месеца да напишат нови етикети за имитиращите продукти с мляко

От днес, 13 юли, с обнародването на постановление №135 от 9 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, започва да тече 3-месечния срок, в който търговците трябва да се справят с нови изисквания. В наредбата е посочено, че при етикетирането на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, върху етикета в непосредствена близост до […]

Read more ›