Post Tagged with: "наредба"

Пада задължението на зърнохранилищата да поддържат регистър на договорите за зърно

Пада задължението на зърнохранилищата да поддържат регистър на договорите за зърно

Наредба № 23 от 2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища да отпадне, предлага главният секретар на Министерството на земеделието, храните и горите Георги Стоянов. това ще стане с нова наредба, която анулира Наредба 23. В мотивите към предложението е посочено, че Наредба 23 е подзаконов акт на Закона за съхранение […]

Read more ›
Пчеларите няма да са задължени да пазят оригинални фактури 3 г. по две от мерките

Пчеларите няма да са задължени да пазят оригинални фактури 3 г. по две от мерките

При кандидатстване по инвестиционните мерки А, В и Д пчеларите трябва да представят три оферти на регистрирани в Търговския регистър продавачи Отпада изискването към пчеларите, които получават финансиране по две от мерките на Националната програма за пчеларство 2017-2019 г., да пазят 3 г. оригиналните фактури. Облекчението се отнася за мярка Б, по която браншът се одпомага за борбата срещу болести […]

Read more ›
Динко Иванов

Динко Иванов към министерството: Напишете методика за Мярка 14! Изчистете абсурдите!

Наредбата изисква животновъдите да издават пътен лист от фермата до пасището дори когато то е на десет метра от нея Приемът по новата мярка 14 за хуманно отношение към животните преполови срока си, а животновъдите все още нямат отговор на някои важни въпроси, свързани с нея. Нямат, защото липсват указания за прилагането на мярката. Въпросите им са свързани както с някои абсурдни […]

Read more ›
Наредба: Въпроси по мярка 4.2 се задават до 3 седмици преди затварянето й

Наредба: Въпроси по мярка 4.2 се задават до 3 седмици преди затварянето й

Ако кандидатите не са доволни от оценките на проектите им, направени при предварителния ранкинг, който се оповестява публично, те имат срок от една седмица да възразят Преди да бъде обнародвана в Държавен вестник, Министерството на земеделието, храните и горите публикува Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на […]

Read more ›
Обнародвана е наредбата за прилагане на мярка 4.1.2 за малките стопанства

Обнародвана е наредбата за прилагане на мярка 4.1.2 за малките стопанства

В днешния брой на Държавен вестник (№ 82 от 13 октомври 2017 г.) е обнародвана Наредба №6 от 29 септември за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ – виж ТУК. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1250 евро, а максималният –  25 000 […]

Read more ›