Post Tagged with: "наредба"

Нова наредба: Производителите на храни, търгувани от разстояние, трябва да са регистрирани в БАБХ

Нова наредба: Производителите на храни, търгувани от разстояние, трябва да са регистрирани в БАБХ

Наредба №12 за специфичните изисквания за търговия с храни от разстояние е обнародвана днес, 30 ноември 2021 г. в брой № 100 на „Държавен вестник“. Нормативът влиза в сила от днес. Какви са основните изисквания залегнали в новата наредба? Могат да търгуват от разстояние храни производителите, които са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните. Регистрацията, описана в чл. 61 […]

Read more ›
Националната Био Асоциация се присъединява към искането БАБХ да не контролира пазара на биопродукти

Националната Био Асоциация се присъединява към искането БАБХ да не контролира пазара на биопродукти

Националната Био Асоциация (НБА) изпрати свое становище относно проектът на Наредба за прилагане на правилата за биологично производство на растения, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането. В него НБА се присъединява към изразеното несъгласие на БА Биопродукти Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да се сдобие с контролиращи функции на пазара […]

Read more ›
БАМ: Нова наредба ще оскъпи по-евтините сирена заради изискването да са опаковани

БАМ: Нова наредба ще оскъпи по-евтините сирена заради изискването да са опаковани

Българската асоциация на млекопреработвателите предупреждава потребителите, че от открита витрина ще могат да се закупуват само скъпи продукти Нова наредба, обнародвана в „Държавен вестник“ на 3 август 2021 г., изисква по-евтините сирена, които влизат в новата категория „саламурено сирене с повишено водно съдържание“, да се предлагат само опаковани в търговската мрежа. Това ще оскъпи тези продукти и ще лиши потребителите от възможността […]

Read more ›
5 вида сирена според маслеността им ще има на пазара според нова наредба

5 вида сирена според маслеността им ще има на пазара според нова наредба

Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти е обнародвана в днешния „Държавен вестник“, бр. 64 от 3 август 2021 г. Тази наредба отменя предишната, която е от 2012 г. В нея са допълнени някои разпоредби от сега действащата такава. Те имат за цел да регламентират изискванията по отношение етикетирането на храните, при чието производство или приготвяне са използвани имитиращи продукти, съдържащи […]

Read more ›
Нова наредба: Бяло саламурено сирене е продукт с минимум 40% масленост и сухо вещество

Нова наредба: Бяло саламурено сирене е продукт с минимум 40% масленост и сухо вещество

Министерският съвет прие Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти. В нея са допълнени някои разпоредби от сега действащата такава. Те имат за цел да регламентират изискванията по отношение етикетирането на храните, при чието производство или приготвяне са използвани имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. С нормативния акт се въвеждат и изисквания по отношение наименованията, характеристиките, етикетирането и предлагането […]

Read more ›