Post Tagged with: "наредба"

Фермери ще могат да продават от разстояние чрез МПС, велосипед или куриер

Фермери ще могат да продават от разстояние чрез МПС, велосипед или куриер

БАБХ ще извършва контрол като взима проби от храните за доставка Проект на Наредба за специфичните изисквания при при търговия с храни от разстояние разрешава доставките да се извършват чрез превозни средства, които отговарят на хигиенните изисквания или чрез специални контейнери за транспортиране. Могат също така да се използват мотоциклети, мотопеди, индивидуални електрически превозни средства, велосипеди и превозни средства, които не попадат в […]

Read more ›
С нова наредба качеството на сурово овче, козе и биволско мляко също ще се следи в лаборатории

С нова наредба качеството на сурово овче, козе и биволско мляко също ще се следи в лаборатории

Ако животновъдите не изпълнят предписанията, в случай, че качеството на млякото не отговаря на изискванията, те няма да могат да го продават Проект на Наредба включва към контрола за качество на суровото мляко фермите с биволи, овце и кози. Досега единствено суровото краве мляко се оценяваше в лаборатории и това бе залегнало в Наредба 2 от 2017 г. Когато тази […]

Read more ›
БАБХ ще проверява годишно 1% от фермерите за употребата на пестициди и наличието им в продукцията

БАБХ ще проверява годишно 1% от фермерите за употребата на пестициди и наличието им в продукцията

Планово и внезапно БАБХ ще инспектира субекти във веригата от търговията до ползването на пестициди, включително и консултантите за интегрирана растителна защита Планово и внезапно служители на БАБХ ще проверяват субектите от веригата на продукти за растителна защита (ПРЗ), която включва търговия, преопаковане на ПРЗ, съхранение, употреба и предоставянето на специализирани растителнозащитни услуги. Това е записано в Проект на нова Наредба […]

Read more ›
Наредба за директни доставки разрешава да се изпращат от 50 кг лешници до 4,3 тона чесън годишно

Наредба за директни доставки разрешава да се изпращат от 50 кг лешници до 4,3 тона чесън годишно

Производителите трябва да са вписани като доставчици в БАБХ, да предлагат чиста на външен вид и от пестициди продукция, да използват разрешени опаковки Проект на нова наредба разрешава производителите на храни от растителен произход да изпращат годишно на крайни потребители и местни търговци на дребно от 50 кг лешници до 4 300 кг чесън. Защо доставката на дребния и сравнително […]

Read more ›
По Наредба за антракса ще се впишат всички огнищата от 50 години назад

По Наредба за антракса ще се впишат всички огнищата от 50 години назад

Хора, които са били в контакт с болни животни и имат наранявания, задължително се хоспитализират Наредба за антракс по животните задължава изпълнителният директор на БАБХ да определи със заповед всички антраксни огнища, които са съществували в рамките на последните 50 години. Заедно с това ще бъдат описани местата, в които са изхвърляни трупове от болни от антракс животни, контаминирани пасищни участъци, […]

Read more ›