Post Tagged with: "наредба"

Сирене с немлечни съставки ще се продава само опаковано и с подробен етикет

Сирене с немлечни съставки ще се продава само опаковано и с подробен етикет

Млечни продукти, които съдържат немлечни съставки, ще се продават само опаковани, на отделни щандове и с етикети, които подробно описват състава им. В наименованието им определението „млечен“ няма да съществува. Това са основните корекции в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукт, която МЗХГ предлага за одобрение от правителството. Аграрното министерство се позовава на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент […]

Read more ›
Мандри, които правят и имитиращи продукти, трябва да имат втори обект

Мандри, които правят и имитиращи продукти, трябва да имат втори обект

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните поставя ново изискване към производителите на имитиращи млечни продукти. Основната промяна на норматива е в чл. 19, който вече ще е със следния текст: „Производителите на мляко и млечни продукти и производителите, които разфасоват и преопаковат мляко и млечни продукти, не могат да произвеждат, […]

Read more ›
Наредба: Внос на коноп за фураж и храна – само срещу лицензия и под контрола на БАБХ

Наредба: Внос на коноп за фураж и храна – само срещу лицензия и под контрола на БАБХ

Вносът на семена от коноп, непредназначени за посев, се осъществява само при получена лицензия от Министерството на земеделието, храните и горите. Официалното разрешително е със едногодишен срок и се разписва от земеделския министър, ако вносителят отговаря на определени условия. Това е залегнало в Наредба №3 от 29 март 2018 г., която е публикувана в днешния 32-ри брой на „Държавен вестник“ […]

Read more ›
Пчелният мед влиза, а млякото с добавена захар излиза от училищните схеми

Пчелният мед влиза, а млякото с добавена захар излиза от училищните схеми

Наредбата за прилагане на „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ се променя, за да бъде гарантиран и приоритетът на родните производители Пчелен мед, който отговаря на стандартите, ще бъде доставян в детски градини и училища по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. Млякото за пиене ще е приоритетен продукт, а млякото с добавена захар ще бъде изключено от доставките. Извън списъка на […]

Read more ›
Наредба за реда, по който ДФЗ плаща или оттегля плащанията, е публикувана за обсъждане

Наредба за реда, по който ДФЗ плаща или оттегля плащанията, е публикувана за обсъждане

Наредба за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките, за които вече се кандидатства електронно чрез системата ИСУН 2020, по Закона за подпомагане на земеделските производители е публикувана за обществено обсъждане – ТУК. Плащанията могат да бъдат авансови, междинни или окончателни, или предвидените в приложение 1. Искането […]

Read more ›