Post Tagged with: "наредба"

Правителството одобри новия списък за необлагодетелствани райони

Правителството одобри новия списък за необлагодетелствани райони

Правителството прие изменения в Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Те включват землища на населени места в планински райони и райони с ограничения, различни от планинските. Включва се промяна в списъка със землища, попадащи в обхвата на планинските необлагодетелствани райони поради извършени промени в административно-териториалното устройство (АТУ) в България и използване на съвременните граници […]

Read more ›
Стопани могат да загубят до 75% от обезщетенията при епизоотия

Стопани могат да загубят до 75% от обезщетенията при епизоотия

Нова Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове въвежда коефициенти за редукция на обезщетенията, които се изплащат на животновъдите. Намаляването им може да бъде от 10 до 75%. В старата, действаща и в момента наредба, не бяха предвидени намаления на обезщетенията. Съществуваха текстове в кои случаи те не се изплащат – при […]

Read more ›
Етикетът на стандартния овощен посадъчен материал вече ще е само жълт

Етикетът на стандартния овощен посадъчен материал вече ще е само жълт

До 30 юни 2021 г. се разрешава пускането на пазара на CAC (стандартен) овощен посадъчен материал, върху който са поставени различни от жълти на цвят етикети, когато тези цветни етикети вече са били в употреба преди 1 април 2020 г. Това е записано в преходните разпоредби на проекта за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2010 г., която касае […]

Read more ›
Таванът за инвестиции във винарски предприятия се увеличава до 800 хил. евро

Таванът за инвестиции във винарски предприятия се увеличава до 800 хил. евро

Проект на промени в наредбата за Лозаро-винарска програма намалява тавана за промоциите и въвежда нова мярка – „Събиране на реколтата на зелено“ Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019–2023 е пред промени. Проектът за изменения и допълнение на норматива е публикуван […]

Read more ›
Правителството затяга чиновниците с „таен клиент“ и проверки по сигнали и жалби

Правителството затяга чиновниците с „таен клиент“ и проверки по сигнали и жалби

По предложение на вицепремиера Томислав Дончев стартират едномесечни обществени консултации по проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване. Проектът има за цел да реформира изцяло системата за обратна връзка от потребителите и стандартите за качество на административната услуга и може да бъде открит на Портала за обществени консултации. Задължителни за всички администрации стават анкетните проучвания, […]

Read more ›