Post Tagged with: "наредба"

Правителството одобри промени по училищните схеми за заплащане на допълнителен труд

Правителството одобри промени по училищните схеми за заплащане на допълнителен труд

Училищният персонал ще получава по 0,07 лв. на порция за приемане, съхраняване и раздаване на храната Правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. Промените нямат нищо общо с исканията на Асоциацията на […]

Read more ›
Промените в Наредба 4 за хуманно отношение към животните влизат в сила от днес

Промените в Наредба 4 за хуманно отношение към животните влизат в сила от днес

Необходимата площ за крави и биволици е намалена наполовина. Документите на нови кандидати ще се приемат под условие, че има достатъчно средства по мярката Промените в Наредба 4 за хуманно отношение към животните влизат в сила от 9 октомври 2018 г. с обнародването им в днешния 83-ти брой на „Държавен вестник“. Измененията в наредбата ще намалят изискванията за площ за […]

Read more ›
Бюджетът по мярка 14 за хуманно отношение може да не стигне за нови кандидати

Бюджетът по мярка 14 за хуманно отношение може да не стигне за нови кандидати

МЗХГ предлага съществени изменения в наредба 4 от 2017 г.  Промени в Наредба 4 за хуманно отношение към животните от 2017 г. предлага Министерството на земеделието, храните и горите.   По настояване на ДФ „Земеделие“ се вписват разпоредби, които да предвидят хипотезата за ограничени финансови средства или недостиг по мярката. С други думи, при одобрение на нови кандидати ще има забележка, […]

Read more ›
Одобрена е наредба за прехвърлянето на осигуровки за пенсия от частен към държавния фонд и обратно

Одобрена е наредба за прехвърлянето на осигуровки за пенсия от частен към държавния фонд и обратно

Министерският съвет прие Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация. Регламентира се редът за прехвърляне от универсален пенсионен фонд на натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, направили избор по чл. 46, ал. 1 от КСО, в Държавния фонд […]

Read more ›
Одобрена е наредба за прехвърляне на парите за пенсия в НОИ

Одобрена е наредба за прехвърляне на парите за пенсия в НОИ

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри нова наредба за прехвърляне на натрупаните средства за втората пенсия от частните фондове в НОИ. Наредбата касае 2,4 милиона българи, родени след 31 декември 1959 г., които превеждат средства за допълнително пенсионно осигуряване в частен пенсионен фонд.  Новата наредба стана възможна, след като Върховният административен съд отмени старата наредба през месец май […]

Read more ›