Post Tagged with: "наредба"

Потребителят ще разполага с богата информация върху етикета, когато избира пчелния мед

Потребителят ще разполага с богата информация върху етикета, когато избира пчелния мед

Нова наредба за изисквания към пчелния мед е предложена за обществено обсъждане до 21 юли в сайта на МЗм. В проекта се определят изискванията към наименованията, състава, характеристиките, етикетирането, вземането на проби и лабораторното изпитване на пчелния мед, предназначен за консумация от човека. В зависимост от произхода на меда ще се използват наименованията „цветен или нектарен пчелен мед“ – за пчелен […]

Read more ›
Лозя край с. Брестовица

Променят мониторинга за проекти на винарски предприятия в Програмата за лозаро-винарския сектор

Увеличават се и пределните разходи по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ Мониторингът върху проекти изпълнявани по мярката „Инвестиции в предприятия“ в Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) за периода 2019-2023 г. се променя. Това се чете в проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова […]

Read more ›
Проект на наредба дава извънредна помощ от 62 млн. лв. за свине и птици, лозари и оранжерийни производители

Проект на наредба дава извънредна помощ от 62 млн. лв. за свине и птици, лозари и оранжерийни производители

Подпомагането трябва да се изплати до 30 септември 2022 г. Проект на наредба за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани определя подпомагане в размер на малко над 62 милиона лева за производители от 4 сектора. Това са свиневъдство, птицевъдство, лозаро-винарство (винени лозя) и оранжерийно производство на зеленчуци в отопляеми и неотопляеми съоръжения. Проектът на наредба е публикуван за обсъждане […]

Read more ›
Нова наредба за зърнените храни за деца и кърмачета забранява използването на някои пестициди

Нова наредба за зърнените храни за деца и кърмачета забранява използването на някои пестициди

Изискването към продуктите за растителна защита ще влезе в сила по-късно – от 27 октомври 2022 г. Проект на нова Наредба за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца поставя някои ограничения в производството на зърнена реколта. Суровините не трябва да съдържат вещества в количества, които биха могли да увредят здравето на […]

Read more ›
Третирането с продукти за растителна защита ще изисква специален договор със собственика на земя

Третирането с продукти за растителна защита ще изисква специален договор със собственика на земя

Проект на Наредба за условията и реда за употреба на ПРЗ изисква земеделските стопани да изследват годишно поне една растителна проба за остатъци от пестициди Когато третират растенията с продукти за растителна защита, стопаните трябва спазват отстояния от населени места. Когато посоката на вятъра е обратна на населеното място, то разстоянието между земеделските площи и селищата трябва да е минимум 50 метра. Когато […]

Read more ›