Post Tagged with: "наредба"

По Наредба за антракса ще се впишат всички огнищата от 50 години назад

По Наредба за антракса ще се впишат всички огнищата от 50 години назад

Хора, които са били в контакт с болни животни и имат наранявания, задължително се хоспитализират Наредба за антракс по животните задължава изпълнителният директор на БАБХ да определи със заповед всички антраксни огнища, които са съществували в рамките на последните 50 години. Заедно с това ще бъдат описани местата, в които са изхвърляни трупове от болни от антракс животни, контаминирани пасищни участъци, […]

Read more ›
Само с благословията на БАБХ ще се продават храни от разстояние

Само с благословията на БАБХ ще се продават храни от разстояние

Само бизнес оператори или доставчици на услуги, регистрирани по реда на Закона за храните ще могат да предлагат храни от разстояние. Това предвижда Проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, публикуван за обществено обсъждане. Тя ще гарантира проследимостта и безопасността на храните, търгувани от разстояние, както и предоставянето на информация за потребителите. Търговията с храни […]

Read more ›
При заразно огнище дезинфекцията във ферми ще може да се извършва и от частни фирми

При заразно огнище дезинфекцията във ферми ще може да се извършва и от частни фирми

Нова наредба дава възможност при наличие на епизоотично огнище задължителните дейности по дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация (ДДДД) на животновъдните обекти да могат да се възлагат чрез обществена поръчка на частни фирми и физически лица с делегирани права. Тази възможност е дадена в проекта на Наредба за условията и реда за извършване на ДДДД при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните. […]

Read more ›
Заради фокусите за поевтиняване на сиренето променят наредба

Заради фокусите за поевтиняване на сиренето променят наредба

Въвеждат се по-строги изисквания към етикетирането и предлагането на храни, в производството на които са използвани имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. Това предвижда Проект на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерство на земеделието, храните и горите. С предложените изменения се въвежда изискването върху етикета на продукт или за приготвена […]

Read more ›
Влиза в сила нова наредба за контрол на развъдните организации

Влиза в сила нова наредба за контрол на развъдните организации

От днес, 11 септември 2020 г., влиза в сила нова Наредба № 3 от 3 септември 2020 г. за контрол върху дейността на развъдните организации. Контролът се поема изцяло от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). Наредбата е обнародвана в днешния 80-ти брой на „Държавен вестник“. Според новия норматив ИАСРЖ ще проверява планово и извънпланово развъдните организации дори […]

Read more ›