Post Tagged with: "наредба"

Най-малко 50% от плодове и зеленчуци по училищните схеми трябва да са фермерски

Най-малко 50% от плодове и зеленчуци по училищните схеми трябва да са фермерски

Пчелният мед и биологичните продукти са включени в проекта за изменение на наредбата Най-малко 50% от плодовете и зеленчуците, които се доставят в училища и детски градини, трябва да са фермерски. Това е една от поправките в проекта за промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и […]

Read more ›
Одобрена е нова наредба за обезщетяване на животновъди при зараза във фермата

Одобрена е нова наредба за обезщетяване на животновъди при зараза във фермата

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни, умъртвени в случаи на заразни заболявания. Прочети още: Стопани могат да загубят до 75% от обезщетенията при епизоотия Основната цел на Наредбата е ефективно разходване на бюджетните средства, предвидени за обезщетяване на собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, в […]

Read more ›
СЗП: Промените в наредбата за опазване на пчелите са силно рестриктивни!

СЗП: Промените в наредбата за опазване на пчелите са силно рестриктивни!

Съюзът на зърнопроизводителите от Пловдив пита защо да се прави електронна платформа за оповестяване при тоталната забрана за третиране през деня Съюзът на зърнопроизводителите от Пловдив (СЗП) предложи корекции в публикувания за обществено обсъждане Проект за промени в Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства (…), които изпрати към земеделското министерство и Националната асоциация на зърнопроизводителите. Коментари […]

Read more ›
Правителството одобри новия списък за необлагодетелствани райони

Правителството одобри новия списък за необлагодетелствани райони

Правителството прие изменения в Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват. Те включват землища на населени места в планински райони и райони с ограничения, различни от планинските. Включва се промяна в списъка със землища, попадащи в обхвата на планинските необлагодетелствани райони поради извършени промени в административно-териториалното устройство (АТУ) в България и използване на съвременните граници […]

Read more ›
Стопани могат да загубят до 75% от обезщетенията при епизоотия

Стопани могат да загубят до 75% от обезщетенията при епизоотия

Нова Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове въвежда коефициенти за редукция на обезщетенията, които се изплащат на животновъдите. Намаляването им може да бъде от 10 до 75%. В старата, действаща и в момента наредба, не бяха предвидени намаления на обезщетенията. Съществуваха текстове в кои случаи те не се изплащат – при […]

Read more ›