Post Tagged with: "наредба"

Свинекомплексите поискаха по-висока компетентност при фирмите за дезинфекция

Свинекомплексите поискаха по-висока компетентност при фирмите за дезинфекция

Свинекомплекси, птицевъдни обекти и люпилни за птици ще се посещават единствено от ветеринарни специалисти с образователна степен „магистър“, когато в тях се извършва дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД). Това условие, което е по настояване на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България, Асоциацията на свиневъдите в България и Съюза на птицевъдите в България, предизвика пренаписване на Наредба № 1 от 2018 г. за […]

Read more ›
Дървата за отопление съхнат от 3 до 14 месеца преди продажби

Дървата за отопление съхнат от 3 до 14 месеца преди продажби

Нова наредба задължава търговците на дърва за отопление да оставят суровата дървесина да изсъхне между 3 и 14 месеца преди да бъде продавана на краен потребител. Мярката ще се прилага в общини или части от тях, в които в три поредни години е регистрирано средногодишно превишение на фините прахови частици (ФПЧ). Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и […]

Read more ›
Внесено е предложение срокът за регистрация по наредбата за горивата да се удължи до 26 януари 2020 г.

Внесено е предложение срокът за регистрация по наредбата за горивата да се удължи до 26 януари 2020 г.

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов е внесъл вчера в Народното събрание предложение за промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Промените касаят срока на регистрация по Наредба №РД-04-2 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен […]

Read more ›
Нова наредба ще въведе ред за грижите по здравето на горите

Нова наредба ще въведе ред за грижите по здравето на горите

Лесозащитните станции (ЛЗС) ще са отговорни за здравето на горите. Те ще са натоварени със задълженията да изготвят прогнози за нападение от болести, вредители и други повреди. Там ще се определя необходимостта от лесозащитни мероприятия. Експерти от ЛЗС ще консултират държавните предприятия, общините и частните собственици на гори за растителнозащитните действия, които трябва да се извършат. Тяхно е задължението за […]

Read more ›
Сухи дърва за огрев срещу замърсяване на въздуха предлага наредба

Сухи дърва за огрев срещу замърсяване на въздуха предлага наредба

Проект на Наредба за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, въвежда изисквания както към качествата на дървата за огрев, така и нови минимални задължения на местните власти.   Според проекта, който е публикуван на страницата на МЗХГ вчера, дървата, които се предлагат за битово отопление трябва да са сухи с под 30% влага, да не са обработени […]

Read more ›