Post Tagged with: "наредба"

Сухи дърва за огрев срещу замърсяване на въздуха предлага наредба

Сухи дърва за огрев срещу замърсяване на въздуха предлага наредба

Проект на Наредба за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, въвежда изисквания както към качествата на дървата за огрев, така и нови минимални задължения на местните власти.   Според проекта, който е публикуван на страницата на МЗХГ вчера, дървата, които се предлагат за битово отопление трябва да са сухи с под 30% влага, да не са обработени […]

Read more ›
От 26 юли земеделците регистрират всичко, свързано с горивата

От 26 юли земеделците регистрират всичко, свързано с горивата

От 26 юли земеделците ще водят и съхраняват специален подробен регистър за всяка доставка и използване на горива. Днес, 23 юли 2019 г., е публикувана в „Държавен вестник“ (бр. 58) Наредба №РД-04-2 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Въпреки желанието […]

Read more ›
Увеличава се самоконтролът при производителите на ветеринарни продукти

Увеличава се самоконтролът при производителите на ветеринарни продукти

Самоконтролът на производителите на ветеринарномедицински продукти се увеличава, като се въвеждат нови изисквания, описани в изменената и допълнена Наредба № 69 от 2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции. Наредбата е обнародвана днес в бр. 48 на „Държавен вестник“ от 18 юни 2019 г. С цел опазване на общественото здраве и […]

Read more ›
Вече ще има на пазара на храни „Планински продукт“

Вече ще има на пазара на храни „Планински продукт“

Стопанства, които попадат в планински райони, могат да кандидатстват пред областните дирекции по безопасност на храните за получаване на термина за качество „Планински продукт“. Производителите и търговците на храни от 1714 землища, които са дефинирани като планински, ще могат да използват логото: Наредбата за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“ е публикувана в днешния 45-ти брой на „Държавен […]

Read more ›
Пловдивските зърнопроизводители са в готовност за протести заради прибързана проектонаредба

Пловдивските зърнопроизводители са в готовност за протести заради прибързана проектонаредба

Съюзът на зърнопроизводителите от Пловдив изпрати своето становище до Управителния и Контролния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), в която изразява ясна позиция против Проекта на наредбата за изготвяне на регистър на лицата, чиито дейности са свързани с нефтените продукти. Проектонаредбата е публикувана на сайта на икономическото министерство. Пловдивските зърнопроизводители настояват да не се прибързва с процедурата по обнародване […]

Read more ›