Post Tagged with: "наредба"

Етикетът на стандартния овощен посадъчен материал вече ще е само жълт

Етикетът на стандартния овощен посадъчен материал вече ще е само жълт

До 30 юни 2021 г. се разрешава пускането на пазара на CAC (стандартен) овощен посадъчен материал, върху който са поставени различни от жълти на цвят етикети, когато тези цветни етикети вече са били в употреба преди 1 април 2020 г. Това е записано в преходните разпоредби на проекта за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2010 г., която касае […]

Read more ›
Таванът за инвестиции във винарски предприятия се увеличава до 800 хил. евро

Таванът за инвестиции във винарски предприятия се увеличава до 800 хил. евро

Проект на промени в наредбата за Лозаро-винарска програма намалява тавана за промоциите и въвежда нова мярка – „Събиране на реколтата на зелено“ Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019–2023 е пред промени. Проектът за изменения и допълнение на норматива е публикуван […]

Read more ›
Правителството затяга чиновниците с „таен клиент“ и проверки по сигнали и жалби

Правителството затяга чиновниците с „таен клиент“ и проверки по сигнали и жалби

По предложение на вицепремиера Томислав Дончев стартират едномесечни обществени консултации по проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване. Проектът има за цел да реформира изцяло системата за обратна връзка от потребителите и стандартите за качество на административната услуга и може да бъде открит на Портала за обществени консултации. Задължителни за всички администрации стават анкетните проучвания, […]

Read more ›
Свинекомплексите поискаха по-висока компетентност при фирмите за дезинфекция

Свинекомплексите поискаха по-висока компетентност при фирмите за дезинфекция

Свинекомплекси, птицевъдни обекти и люпилни за птици ще се посещават единствено от ветеринарни специалисти с образователна степен „магистър“, когато в тях се извършва дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД). Това условие, което е по настояване на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България, Асоциацията на свиневъдите в България и Съюза на птицевъдите в България, предизвика пренаписване на Наредба № 1 от 2018 г. за […]

Read more ›
Дървата за отопление съхнат от 3 до 14 месеца преди продажби

Дървата за отопление съхнат от 3 до 14 месеца преди продажби

Нова наредба задължава търговците на дърва за отопление да оставят суровата дървесина да изсъхне между 3 и 14 месеца преди да бъде продавана на краен потребител. Мярката ще се прилага в общини или части от тях, в които в три поредни години е регистрирано средногодишно превишение на фините прахови частици (ФПЧ). Наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и […]

Read more ›