Post Tagged with: "наредба"

Наредба определя тарифата за агро консултанти и пакети за услугите им

Наредба определя тарифата за агро консултанти и пакети за услугите им

Консултантските организации ще се избират чрез обществени поръчки, а дотогава Службата за съвети в земеделието ще помага на младите стопани срещу 814 евро за пакет Консултантските организации – физически или юридически лица, ще бъдат избирани чрез обществени поръчки, възложени от Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие“. Дейностите, за които те ще консултират земеделските и горските стопани, са разпределени […]

Read more ›
Намаляват изискванията за създаване на организации на производители

Намаляват изискванията за създаване на организации на производители

Шест, а не седем трябва да са учредителите на организация за плодове и зеленчуци, а общият им оборот да бъде не 200 000 лв., както бе досега, а 50 000 Изискванията за създаване на организации, групи или асоциации на производители на плодове и зеленчуци ще бъдат намалени, а критериите – опростени. Това предвижда проектът на Наредба за изменение и допълнение […]

Read more ›
Нова наредба изменя правилата за вписване и отписване на сортове

Нова наредба изменя правилата за вписване и отписване на сортове

Проект на Наредба, публикуван на електронната страница на земеделското министерство, коригира досега действащата Наредба 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България. Създаването на новия документ е мотивирано  с измененията, които са претърпели базовите европейски документи и с които нашето законодателство трябва […]

Read more ›
Какви инвестиции в стопанството финансира Мярка 4.1

Какви инвестиции в стопанството финансира Мярка 4.1

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата раз развитие на селските райони ще бъде отворена в началото на април, а срокът за прием на проекти ще е около два месеца. Дали ще подадете документите пръв или последен няма да е от значение за крайната оценка – поредността не е фактор, обясни днес зам.-министър Васил Грудев. Днес Комитетът за наблюдение […]

Read more ›
Утвърдена е наредбата за фитосанитарния контрол

Утвърдена е наредбата за фитосанитарния контрол

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева утвърди Наредба №8 за фитосанитарния контрол. Тя ще влезе в сила след публикуването ѝ в Държавен вестник. С този нормативен документ се синхронизира българското законодателство с 3 европейски Директиви за растителната защита и контрола над карантинните вредители и отменя досега действащата Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол. Наредбата ще подобри защитата […]

Read more ›