Post Tagged with: "наредба"

Какви трябва да са земеделските площи, за да получите подпомагане?

Какви трябва да са земеделските площи, за да получите подпомагане?

Най-много 30% от дръвчетата в овощните градини може да са изсъхнали, в ливадите тревата не бива да е по-висока от 0.7 метра За да се приеме, че дадена земеделска площ е допустима за подпомагане чрез директни плащания или по мерки от Програмата за развитие на селските райони, върху нея трябва да е била извършена поне една от четирите практики:  изораване; дисковане; подрязване […]

Read more ›
Какви са правилата, за да получите директни плащания по 6-те схеми

Какви са правилата, за да получите директни плащания по 6-те схеми

В проект на наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания Министерството на земеделието и храните (МЗХ) обобщава всички изискванията, на които трябва да отговарят земеделските стопанства. Документът е публикуван на електронната страница на  МЗХ, заедно с приложения. Можете да го прочетете ТУК. Проектонаредбата вкарва на едно място правилата, които бяха обсъждани многократно през отминалата година. […]

Read more ›
Младите фермери трябва да покажат, че са образовани, за да получат допълнителни субсидии

Младите фермери трябва да покажат, че са образовани, за да получат допълнителни субсидии

Проектът на Наредбата за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания поставя специални изисквания към младите фермери. За да получат 25% надбавка върху директните плащания, каквито им се полагат по тяхната схема, те трябва да покажат, че са аграрно образовани към момента на подаване на заявленията. За целта е необходимо да притежават едно от следните свидетелства: документ […]

Read more ›
Фермерите ще могат да променят 5-годишния план за сеитбообръщение и торене

Фермерите ще могат да променят 5-годишния план за сеитбообръщение и торене

Публикувана е проектонаредба за прилагане на Агроекологичните плащания Министерството на земеделието и храните публикува проект на Наредба за допълнение на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Той е внесен от зам.-министър Марина Бракалова. С изменението […]

Read more ›
МЗХ публикува за обсъждане проект за зелените плащания

МЗХ публикува за обсъждане проект за зелените плащания

Проект на наредба за условията и реда за прилагане на схемите за директните плащания – зелени плащания, публикува в електронната си страница Министерството на земеделието и храните. Наредбата дава дефиниции на екологично чувствителните постоянно затревени площи и екологично насочените площи. Кои елементи на терена се приемат като особености на ландшафта и какво се приема за буферна ивица – определенията са залегнали […]

Read more ›