Post Tagged with: "наредба"

Правителството одобри промени при някои осигурителни доходи

Правителството одобри промени при някои осигурителни доходи

Правителството одобри промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. С тях разпоредбите й се привеждат в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 1 януари 2019 г. и Законът за Държавна агенция „Национална сигурност“. С промяната в КСО специализантите, които са приети по отменената Наредба № […]

Read more ›
Логото на "Планински продукт"

Стопанства в 1714 селища ще могат да произвеждат „Планински продукт“

Публикувана е за обсъждане проектонаредбата за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“  Стопанства, които попадат в планински райони, могат да кандидатстват пред областните дирекции по безопасност на храните за получаване на термина за качество „Планински продукт“, пише в проекта на Наредба за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“ и за осъществяването на официалния контрол […]

Read more ›
И отново: Всяка наредба за училищните схеми завършва с нова наредба за същите схеми

И отново: Всяка наредба за училищните схеми завършва с нова наредба за същите схеми

С Постановление №38 от 1 март 2019 г. Наредбата за предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения претърпя нова промяна, която можем да определим, че е поредната предпоследна. Постановлението е обнародвано в бр. 19 на Държавен вестник от 5 март. Измененията са в Преходните и заключителни разпоредби на наредбата и гласят: „§ 23. (1) Заявителите […]

Read more ›
Три в едно: С проекта на наредба за организациите за плодове и зеленчуци променят още две наредби

Три в едно: С проекта на наредба за организациите за плодове и зеленчуци променят още две наредби

Членовете на организациите могат да продават продукцията си самостоятелно, гласи нов текст в проекта Наредба №11 от 2007 г. за организациите на производители на плодове и зеленчуци ще бъде изменена. Промените са публикувани в проекта, който може да се види на страницата на МЗХГ – ТУК.  В преходните и заключителни разпоредби на проекта се променят някои текстове и в още […]

Read more ›
Предпоследната промяна на наредбата за училищните схеми – факт в официоза

Предпоследната промяна на наредбата за училищните схеми – факт в официоза

Днес, 1 март, е обнародвана в Държавен вестник предпоследната промяна на наредбата за училищните схеми – виж ТУК.  Едно от основните изменения в нея дава право на директорите на учебните заведения да сформират вътрешна комисия за избор на доставчици на млечни продукти, плодове и зеленчуци. Преди това те трябва да обявят на интернет страницата си обявлението за набирането на предложения […]

Read more ›