Post Tagged with: "наредба"

За пореден път промени в Наредбата за училищните схеми

За пореден път промени в Наредбата за училищните схеми

Правителството прие днес, 27 февруари, поредните промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. Промените целят да поставят в равноправно положение всички заявители в двете схеми, съобщават от пресслужбата на Министерския съвет. С последното изменение […]

Read more ›
Националната Био Асоциация предлага земеделския министър да поиска средства от правителството за мярка 11

Националната Био Асоциация предлага земеделския министър да поиска средства от правителството за мярка 11

В становището си към проектонаредба за изменение на Наредба 4 за мярка 11 асоциацията иска да се създаде Консултативен съвет по биоземеделие към министъра Националната Био Асоциация (НБА) не приема промените в Наредба 4/2015 г., която касае условията за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“. Асоциацията предлага нов текст в наредбата, чрез който при необходимост „министърът на земеделието, храните и горите […]

Read more ›
Наредбата за училищните схеми променена, директорите избират доставчици

Наредбата за училищните схеми променена, директорите избират доставчици

Правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – „Училищен плод“ и „Училищно мляко“. С промените в наредбата се опростява избора на заявител, отпада служебния избор, предоставят се по-големи права на директорите на учебните заведения при избора на доставчици. Предвижда се […]

Read more ›
За някои площи, заявени от 2018 г. по мярка 10, субсидиите ще са намалени

За някои площи, заявени от 2018 г. по мярка 10, субсидиите ще са намалени

Ивайловградската капия е заличена от списъка на сортовете, застрашени от изчезване Бенефициенти със заявени след 1 януари 2018 г. площи по някои от направленията на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР ще получат подпомагане с по-ниска ставка. Размерът на субсидиите е заложен в проект за изменение и допълнение на Наредба 7 от 2015 г. за прилагане на мярката. Проектът […]

Read more ›
Правителството одобри промени по училищните схеми за заплащане на допълнителен труд

Правителството одобри промени по училищните схеми за заплащане на допълнителен труд

Училищният персонал ще получава по 0,07 лв. на порция за приемане, съхраняване и раздаване на храната Правителството прие изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. Промените нямат нищо общо с исканията на Асоциацията на […]

Read more ›