Post Tagged with: "насоки"

Подготвя се мярка 6.3 за малките фермери с бюджет за финансиране на 1333 кандидати

Подготвя се мярка 6.3 за малките фермери с бюджет за финансиране на 1333 кандидати

Проекти за поливни системи, ВЕИ, прилагане на иновативни и цифрови технологии получават предимство от 15 точки при оценяването Службите за съвети в земеделието ще помагат без заплащане от страна на стопаните Министерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските […]

Read more ›
Младите фермери от Ябланица Преслав Георгиев (26 г.) и Емил Андреев (28 г.)

Приемът по мярка 6.1 за младите фермери стартира вероятно на 25 ноември

Земеделското министерство публикува проект на насоки за кандидатстване по подмярката с бюджет 25 млн. лв. Службата за съвети в земеделието този път няма да помага Министерство на земеделието публикува за обществено обсъждане до 17 ноември насоки за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от ПРСР 2014-2020 г. Общият бюджета, предвиден по процедурата, ще бъде в размер […]

Read more ›
Новите насоки по мярка 4.2 не дават предимство на свързани с фермерите предприятия

Новите насоки по мярка 4.2 не дават предимство на свързани с фермерите предприятия

Приемът ще се възстанови на 15 октомври. До 11 октомври ще могат да се коментират предложените изменения Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Текстовете са прецизирани в резултат на преговорния процес със […]

Read more ›
Без обезпечение ще бъде междинното плащане на одобрен проект по мярка 4.2

Без обезпечение ще бъде междинното плащане на одобрен проект по мярка 4.2

Проект за изменение на Заповед № РД 09-79 от 09.02.2018 г. за изменение на насоките за кандидатстване във връзка с предстоящия прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ облекчава някои условия пред бенефициентите. В Приложение 9, което представлява Образец на административния договор, отпада искането на фонд „Земеделие“ за обезпечение на междинно плащане на обособена част от одобрения […]

Read more ›
Помощта по мярка 4.2 може да се увеличи с 25% за проекти с еко-насоченост, ВЕИ, цифровизация и иновации

Помощта по мярка 4.2 може да се увеличи с 25% за проекти с еко-насоченост, ВЕИ, цифровизация и иновации

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е подготвена за отваряне с публикуваните в сайта на МЗХГ условия и насоки за кандидатстване.  Бюджетът за предстоящия прием е извънредно голям – 387 164 028,75 лв. Доста висок е и максималният размер на разходите в проекта –  5 867 400  лв. (таванът досега бе 3 911 600 лв.). Минималният се запазва на 29 337 лева. […]

Read more ›