Post Tagged with: "насоки"

Над 60% от бюджета на мярка 1.1 е за обучения за биосигурност във фермите

Над 60% от бюджета на мярка 1.1 е за обучения за биосигурност във фермите

Ще има и специализирани курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска или горска техника Подмярка 1.1, чрез която фермерите без специализирано земеделско, горско или ветеринарно образование, получават възможност за краткосрочно обучение, е пред старт – публикуван е проект на насоки. В повторно публикувания проект за кандидатстване по 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ се съобщава, че бюджетът […]

Read more ›
Отново публикуваха насоки за мярка 16.1. Животновъдните проекти са с гарантиран бюджет

Отново публикуваха насоки за мярка 16.1. Животновъдните проекти са с гарантиран бюджет

За втори път МЗХГ публикува насоките и условията за кандидатстване по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“. Средствата по 16.1 ще осигурят подкрепа за функциониране на оперативни групи, създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност […]

Read more ›
Подмярка 1.1 за професионално обучение ще стартира с 15,6 млн. лв.

Подмярка 1.1 за професионално обучение ще стартира с 15,6 млн. лв.

Могат да кандидатстват висши училища, звена от Селскостопанска академия, професионални гимназии и центрове за обучения. Максималната стойност на проект е 1 млн. евро Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания […]

Read more ›
Търпеливо очакваната мярка 16.1 за иновации в земеделието вече е скроена

Търпеливо очакваната мярка 16.1 за иновации в земеделието вече е скроена

Оперативните групи, които ще изпълняват проектите, ще се състоят от земеделец, учен, консултант, еколог Бюджетът е 39 млн. лв. Проектите ще се изпълняват най-късно до септември 2023 г. Очакваната от поне три години мярка 16.1 вече е скроена. Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения. Насоките […]

Read more ›
Подмярка 6.3 за малките стопани чука на вратата

Подмярка 6.3 за малките стопани чука на вратата

Бюджетът е 22 млн. евро и е с 8 млн. евро по-малък, индивидуалната помощ е 15 000 евро. МЗХГ публикува насоките и условията Публикуването на насоките и условията за участие по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ в сайта на земеделското министерство и в ИСУН я постави на стартовата линия. След срока за обществено обсъждане тя ще […]

Read more ›