Post Tagged with: "насоки"

Най-голям шанс за класиране по мярка 5.2 имат фермите с над 90% избити животни и с изпълнение на проекта до 12 месеца

Най-голям шанс за класиране по мярка 5.2 имат фермите с над 90% избити животни и с изпълнение на проекта до 12 месеца

Увеличаването на потенциала на стопанството с минимум 50% носи допълнителни 30 от общо 100 точки при оценяването Насоките за кандидатстване по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ ясно определят кои проекти имат най-големи шансове за финансиране. Приемът по подмярка 5.2 започна […]

Read more ›
Публикувани са насоки за кандидатстване по мярка 4.1 – само за животновъди

Публикувани са насоки за кандидатстване по мярка 4.1 – само за животновъди

Максималните разходи за проект са близо 1 млн. лв., минималните 29 337 лв., разходите за техника – не повече от 488 950 лв. Пред отваряне е подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРСР, която при този прием е насочена конкретно към животновъдни ферми – самостоятелни или включени в групи или организации на производителите. На сайта на МЗХГ са публикувани […]

Read more ›
Храмът "Свети Антоний Велики" в Мелник

Подмярка 7.6 за подпомагане на храмовете е подготвена за отваряне

Бюджетът й е малко под 28,5 милиона лева Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ е подготвена за отваряне. На страницата на МЗХГ са публикувани насоки към кандидатите. Подмярката е насочена към  дейности свързани с възстановяване, реставрация, ремонт или реконструкция на сгради с религиозно значение, в т. ч. и дейности […]

Read more ›
Подмярка 16.4 за къси вериги и местни пазари на старта: 3-годишно финансиране до 391 хил. лв.

Подмярка 16.4 за къси вериги и местни пазари на старта: 3-годишно финансиране до 391 хил. лв.

Публикуван е проект на насоките по подмярката За обществено обсъждане е публикуван на страницата на земеделското министерство проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР. Подмярката е за подпомагане на късите вериги на доставки и създаване и популяризиране на местни пазари. Общият размер на безвъзмездната финансова […]

Read more ›
Кандидати по мярка 5.1 могат да обявят обществена поръчка по проектите си, докато тече приемът

Кандидати по мярка 5.1 могат да обявят обществена поръчка по проектите си, докато тече приемът

За обществено обсъждане е предложено изменение в насоките за кандидатстване по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития. Приемът по мярка 5.1 бе открит на 8 май и ще продължи до 10 юли 2020 г. Бюджетът й е близо 46 млн. лв. По подмярка […]

Read more ›