Post Tagged with: "насоки"

Подмярка 6.3 за малките стопани чука на вратата

Подмярка 6.3 за малките стопани чука на вратата

Бюджетът е 22 млн. евро и е с 8 млн. евро по-малък, индивидуалната помощ е 15 000 евро. МЗХГ публикува насоките и условията Публикуването на насоките и условията за участие по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ в сайта на земеделското министерство и в ИСУН я постави на стартовата линия. След срока за обществено обсъждане тя ще […]

Read more ›
Внезапно МЗХГ спря приема по горската мярка 8.3 и пусна нови насоки

Внезапно МЗХГ спря приема по горската мярка 8.3 и пусна нови насоки

Вече има отделен бюджет от 10 млн. лв. за лесозащитни станции и регионални дирекции по горите Неочаквано Министерството на земеделието, храните и горите спря приема на проекти по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. Министерството съобщи за отваряне на подмярката на 23 май и тогава определи за краен срок на прием […]

Read more ›
Публикувани са насоките за инвестиционната мярка за малките земеделци 4.1.2.

Публикувани са насоките за инвестиционната мярка за малките земеделци 4.1.2.

Насоките за кандидатстване по инвестиционната мярка за малките стопанства 4.1.2. са публикувани на сайта на МЗХГ – ТУК. Прочети още: Обнародвана е наредбата за прилагане на мярка 4.1.2 за малките стопанства Финансови параметри Бюджетът по тази подмярка е в размер на 24 447 500 лв.  Финансовата помощ е от 60 на сто до 80 на сто от общия размер на допустимите разходи. Минималният размер […]

Read more ›
Подмярка 6.4.1. ще насърчава здравните, социалните и охранителните услуги в селските райони

Подмярка 6.4.1. ще насърчава здравните, социалните и охранителните услуги в селските райони

Няма да се финансират къщи за гости, купуване на джипове, хазарт, се посочва в насоките за „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ Подмярка 6.4.1. „„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ в направлението „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“, ще насърчава най-силно проектите, които разкриват нови работни места, а също така и инвестициите в […]

Read more ›
Мярка 9 за групи и организации пред старт с 14,8 млн. лв. бюджет

Мярка 9 за групи и организации пред старт с 14,8 млн. лв. бюджет

Одобрените кандидати ще получават 5 години подпомагане в размер на 10% до 8% от годишния оборот на сдружението, но не повече от 100 хил. евро годишно Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР е поставена на старта с публикване в сайта на аграрното министерство на насоките и условията за участие. В документите не е посочен крайният […]

Read more ›