Post Tagged with: "насоки"

Готови са насоките за мярка 8.6 „Инвестиции в лесовъдството и преработката“

Готови са насоките за мярка 8.6 „Инвестиции в лесовъдството и преработката“

Допустимо е кандидатстването на горовладелци – физически и юридически лица, регистрирани вероизповедания, общини С 35 204 400 лева бюджет тръгва за кандидатстване до 31 юли т.г. мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“. В сайта на земеделското министерство са публикувани насоките за кандидатстване по подмярката – ТУК. Общ размер на безвъзмездна […]

Read more ›
Мярка 6.1 отворена от днес за три месеца с 22 млн. евро бюджет

Мярка 6.1 отворена от днес за три месеца с 22 млн. евро бюджет

От днес, 15.03.2018 г., до 17:30 часа на 14 юни ще тече приема на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР), съобщиха тази вечер от пресцентъра на земеделското министерство. Условията за кандидатстване по процедурата са уредени в насоки, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР. Те […]

Read more ›
Мярка 6.1 ще се отвори през март, 880 млади фермери имат шанс

Мярка 6.1 ще се отвори през март, 880 млади фермери имат шанс

Бюджетът за втория прием ще е 22 млн. евро Проекти на документите и насоки за кандидатстване по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ са публикувани на електронната страница на земеделското министерство. Очаква се заповедта, с която ще се открие приема на заявления, да бъде подписана през март. Младите фермери, които отговарят на условията за кандидатстване, могат да се […]

Read more ›
Мярка 7.2  се задвижи! Половината от бюджета ще е за улици и тротоари

Мярка 7.2 се задвижи! Половината от бюджета ще е за улици и тротоари

Ще се финансират малки спортни обекти, осигуряване на енергийна ефективност за обществени сгради, обновяване на детски градини, изграждане на спортни салони в училища Земеделското министерство активно подготвя отварянето на общинската подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. В сайта на ведомството са публикувани условия и насоки за кандидатстване. До 13 февруари ще бъдат приемани […]

Read more ›
Поставиха мярка 4.2 на старта! До 3 февруари се приемат коментари в МЗХГ

Поставиха мярка 4.2 на старта! До 3 февруари се приемат коментари в МЗХГ

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 вече е на стартовата линия. В сайта на Министерството на земеделието, храните и горите публикуваха условията и насоките за кандидатстване, и обявиха, че предложения и коментари по подмярката ще се приемат чрез електронната поща rdd@mzh.government.bg до 3 февруари. В документите не е посочена началната дата за прием на заявления […]

Read more ›