Post Tagged with: "Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор"

Обнародвани са нормативни промени, които касаят МИГ и кандидатите по лозаро-винарската програма

Обнародвани са нормативни промени, които касаят МИГ и кандидатите по лозаро-винарската програма

В днешния брой 74-ти брой на „Държавен вестник“ са обнародвани изменения в Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Промените касаят местните инициативни групи (МИГ), които са […]

Read more ›
Снимката има илюстративен характер

До 25 юни лозари кандидатстват за финансиране

От днес до 25 юни лозарите могат да кандидатстват за финансиране по Националната програма  за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Заявления се подават по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”. Осигуреният бюджет по нея е над 10,5 млн. евро. По мярката се подпомага конверсията на сортовия състав на насажденията, преструктурирането на лозята и подобряване на техниките за управление на лозята. Финансова […]

Read more ›