Post Tagged with: "Национална био асоциация"

Националната Био Асоциация иска приспадане на заплати и осигуровки и за останалите сектори

Националната Био Асоциация иска приспадане на заплати и осигуровки и за останалите сектори

В становище, изпратено до земеделското министерство, НБА предлага още мярка 10 да премине към Стълб 1 Ставките на подпомагане да се индексират ежегодно спрямо инфлацията Да има таван от 50 хектара с намаляващи субсидии по агроекологичните и биологични плащания Съотношение на животните спрямо постоянно затревените площи да се върне на 0,5 ЖЕ/ха В становище, изпратено на земеделския министър, двама зам.-министри […]

Read more ›
Националната Био Асоциация иска 33% преразпределително плащане и таван без приспадане на заплати

Националната Био Асоциация иска 33% преразпределително плащане и таван без приспадане на заплати

Обвързаната подкрепа за овцевъди/козевъди да е на база на 50% от потенциала за добиви Националната служба за съвети в земеделието да не е контролен орган в изискванията на трудовото законодателство Два дни след провеждането на 18-та Тематична работна група, която обсъждаше едни от най-важните въпроси за следващия програмен период, Националната Био Асоциация, управлявана от Слави Трифонов, излезе с остър коментар […]

Read more ›
Националната Био Асоциация се присъединява към искането БАБХ да не контролира пазара на биопродукти

Националната Био Асоциация се присъединява към искането БАБХ да не контролира пазара на биопродукти

Националната Био Асоциация (НБА) изпрати свое становище относно проектът на Наредба за прилагане на правилата за биологично производство на растения, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането. В него НБА се присъединява към изразеното несъгласие на БА Биопродукти Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да се сдобие с контролиращи функции на пазара […]

Read more ›
Слави Трифонов – фермерът-браншовик, пред когото министърът представи кабинета си

Слави Трифонов – фермерът-браншовик, пред когото министърът представи кабинета си

Председателят на Националната Био Асоциация ще се бори за опростяване на системата, по която производителите кандидатстват за инвестиционните мерки на ПРСР Когато Слави Трифонов създаде през 2018 г. Националната Био Асоциация, поиска среща със земеделския министър Румен Порожанов, за да представи организацията и предложенията й за блокираното биологично фермерство у нас. Отговор не дойде. Трифонов изчака и отново повтори пред […]

Read more ›
Нужен ли е на биопроизводителите сертификат за употреба на професионални пестициди?

Нужен ли е на биопроизводителите сертификат за употреба на професионални пестициди?

Или новата Наредба за опазване на пчелите от отравяне се нуждае от ремонт, пита Националната Био Асоциация Националната Био Асоциация (НБА) изпрати „писмо за съдействие“ до земеделския министър Десислава Танева относно изискванията в изменената през ноември 2020 г. Наредба № 13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и […]

Read more ›