Post Tagged with: "национални програми"

Две научни програми в селското стопанство с общ бюджет от 9 млн. лв. ще се прилагат през 2021-2024 г.

Две научни програми в селското стопанство с общ бюджет от 9 млн. лв. ще се прилагат през 2021-2024 г.

„Интелигентно животновъдство“ ще намали човешните ресурси и въздействието върху околната среда „Интелигентно растениевъдство“ ще въведе изкуствен интелект за ограничаване на разходите и подобряване на почвите и водите Правителството одобри две национални научни програми в сферата на селското стопанство – „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“. Дейностите по програмите ще се извършват от 2021 г. до 2024 г. Финансирането по тях ще […]

Read more ›