Post Tagged with: "на зелено"

За трета година лозари ще се финансират, за да не отгледат грозде

За трета година лозари ще се финансират, за да не отгледат грозде

Мярката се отваря от 17 май за 10 дни с бюджет от 950 000 лв. От 17 май до 27 май 2022 г. се приемат заявления за подпомагане по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. Определеният бюджет за финансовата 2022 г. е в размер на 950 000 лв. […]

Read more ›
От 17 май за кратко се отваря лозарската мярка „Събиране на реколтата на зелено“

От 17 май за кратко се отваря лозарската мярка „Събиране на реколтата на зелено“

Помощта представлява 70% от разходите за пълното отстраняване на ресите От 17 май до 28 май 2021 г. ще се проведе прием по мярка „Събиране на реколтата на зелено“. Определеният бюджет за приема е в размер на 2 млн. лв., съобщи ДФ „Земеделие“. Кризисната мярка се прилага за втора поредна година с цел стабилизиране на равновесието между търсенето и предлагането […]

Read more ›
За прибиране на реколтата на зелено лозари получиха близо 1,5 млн. лв. за 5580 дка

За прибиране на реколтата на зелено лозари получиха близо 1,5 млн. лв. за 5580 дка

Държавен фонд „Земеделие“ приключи плащанията по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор в България 2019-2023 г. По мярката са сключени 18 договора. След приключване на задължителните административни проверки и проверки на място, изплатената финансова помощ е в размер на 1 489 598 лв. Общата площ, заявена за подпомагане от бенефициентите, е 558,0132 ха. […]

Read more ›
18 лозари са се възползвали от мярката „Събиране на реколтата на зелено“

18 лозари са се възползвали от мярката „Събиране на реколтата на зелено“

Без реколта остават 558 хектара лозя 18 заявления на обща стойност над 1,5 милиона лева са подадени от лозари по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Общата площ, заявена за подпомагане от бенефициентите, е 558,0132 ха. До 20 юли лозарите можеха да събират реколтата на зелено. Припомняме, че […]

Read more ›
Лозари подписват договори с ДФЗ за събиране на реколтата на зелено

Лозари подписват договори с ДФЗ за събиране на реколтата на зелено

Операцията по отстраняване на гроздето продължава до 20 юли От днес, 14 юли започва подписване на договорите по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. Одобрените кандидати следва да се явят за сключване на договор Централно управление на ДФ „Земеделие“ , гр. София, ул. „Гусла“ № 3. Приемът по […]

Read more ›