Post Tagged with: "НСИ"

Годишна инфлация от 3,5 на сто отчете НСИ

Годишна инфлация от 3,5 на сто отчете НСИ

Потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. са с 0,7 на сто по-високи, такъв е процентът и на месечната инфлация, съобщава Националният статистически институт (НСИ). От началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември 2017 г.) инфлацията е 1.7%, а на годишна база – юли 2018 г. спрямо юли 2017 г., животът е поскъпнал с 3.5% .  […]

Read more ›
2% годишна инфлация и 0,8% ръст на БВП за тримесечие отчита статистиката

2% годишна инфлация и 0,8% ръст на БВП за тримесечие отчита статистиката

2% е годишната инфлация за периода април 2017 – април 2018 г., отчете Националният статистически институт (НСИ). Спрямо предходния месец – март, животът е поскъпнал с 0,4%, а от началото на тази година до април включително инфлацията е 0,7 на сто. През първото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3,5% спрямо съответното тримесечие на предходната година […]

Read more ›
Разходите на работодателите за труд са се увеличили за 5 г. с 51%

Разходите на работодателите за труд са се увеличили за 5 г. с 51%

За последните 5 години – от началото на 2013 г. до края на 2017 г. разходите на работодателите за труд са се увеличили средно с 50,9%, съобщава Националният статистически институт (НСИ). По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.2% спрямо четвъртото тримесечие на […]

Read more ›
67% от домакинствата са с достъп до интернет, 51% от предприятията имат собствен сайт

67% от домакинствата са с достъп до интернет, 51% от предприятията имат собствен сайт

Резултатите на Националния статистически институт (НСИ) от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии показват, че 67.3% от домакинствата в България имат достъп до интернет, а 63.0% разполагат с настолен компютър, лаптоп или таблет. При предприятията с 10 и повече заети лица резултатът е, че 96.7% от тях използват компютри, като при големите фирми с 250 и повече заети лица […]

Read more ›
Населението на България е едва 1,4% от общото население в ЕС

Населението на България е едва 1,4% от общото население в ЕС

Средната продължителност на живот на населението на България се увеличава с 0.2 години до 74,7 години, детската смъртност в страната намалява, а коефициентът на плодовитост се задържа на близки до средните за страните-членки на ЕС нива. Това са част от изводите в отчета за 2016 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на България (2012-2030 г.). По […]

Read more ›