Post Tagged with: "НССЗ"

Службата за съвети в земеделието се разраства с още 15 мобилни офиси

Службата за съвети в земеделието се разраства с още 15 мобилни офиси

Още 15 хил. фермери ще могат да получат консултации с финансова подкрепа по мярка 2.2 Заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) Георги Събев и изпълнителният директор на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) Любомир Маринов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Разширяване […]

Read more ›
Службата за съвети в земеделието ще се разшири с 50 мобилни офиса и 11,7 млн. лв.

Службата за съвети в земеделието ще се разшири с 50 мобилни офиса и 11,7 млн. лв.

Очаква се броят на консултираните малки стопани да се увеличи с 15 000 Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще е единственият бенефициент по мярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“, за която са публикувани проектни насоки в сайта на МЗХГ и в ИСУН. Заглавието на процедурата е „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез […]

Read more ›
НССЗ ще получава финансиране за помощ към малки стопани без доказан 33% земеделски доход

НССЗ ще получава финансиране за помощ към малки стопани без доказан 33% земеделски доход

Промени в Наредба № 4 от 2018 г., която урежда плащанията по Закона за подпомагане на земеделските производители, вдигат ограниченията за определени плащания към Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Това се вижда от публикуваните нормативни изменения в днешния 108-ми брой на „Държавен вестник“ В преходните и заключителните разпоредби на наредбата се допуска изплащане на финансова помощ за предоставени […]

Read more ›
Съветите в земеделието ще консултират и малките, които не са доказали 33% земеделски доход

Съветите в земеделието ще консултират и малките, които не са доказали 33% земеделски доход

За да бъдат консултирани от Службите за съвети в земеделието, малките земеделски производители вече няма да доказват годишен земеделски доход за предходната година, равняващ се на 33% от общия им доход. Това предвижда допълнение в  Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за […]

Read more ›
НССЗ с нов уебинар за минералното хранене на зеленчуци

НССЗ с нов уебинар за минералното хранене на зеленчуци

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) организира пореден уебинар за земеделски производители. Този път темата е свързана с градинарството: „Въздействие на минералното хранене върху качеството на храните и човешкото здраве. Добри практики и новости в използването на калий и магнезий при полски зеленчуци„. Уебинарът ще се проведе на 11 юни в периода 13:30-15:45 ч. В него могат да участват безп такси […]

Read more ›