Post Tagged with: "обвързана подкрепа"

Ставката за обвързана подкрепа на картофи, лук и чесън скача най-високо – 60%

Ставката за обвързана подкрепа на картофи, лук и чесън скача най-високо – 60%

Обявените ставки на обвързана подкрепа при зеленчуци и плодове изненада приятно производителите. Сумите, които ще получат на 1 март, надхвърлиха надеждите им. Като цяло за стопаните на зеленчуци  има по-висок ръст на подпомагането (в сравнение с миналата година), отколкото е обявеният за производителите на плодове. Сред зеленчуците пък максималното увеличение е за групата картофи, лук и чесън. Миналата година ставката […]

Read more ›
Ето ставките за обвързана подкрепа при зеленчуци, сливи и десертно грозде

Ето ставките за обвързана подкрепа при зеленчуци, сливи и десертно грозде

Плащане – на 1 март Определени са ставките по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за Кампания 2020, със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.  Размерът на ставките при някои от схемите е увеличен с близо 55 %,  спрямо 2019 г. Ръстът е вследствие на допълнителното финансиране по схемите за обвързана подкрепа от направения […]

Read more ›
Родопско късорого говедо

За крави от застрашени породи ще има обвързана порода от 2023 г.

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2023-2027 г.) предвижда прилагането на обвързана подкрепа за крави, които са застрашени от изчезване. Целта на подпомагането е стимулиране добива на произведени по естествен начин здравословни храни със специфични уникални за съответната порода качества. Повишената добавена стойност на тази продукция има пряко отношение към икономическото състояние на земеделските стопани, основно от необлагодетелстваните региони в страната. […]

Read more ›
Ягоди и малини в оранжерии влизат в обвързаната подкрепа

Ягоди и малини в оранжерии влизат в обвързаната подкрепа

За първи път целенасочена обвързана подкрепа е определена за земеделските стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци в планински райони. За производството в тези райони се предвиждат облекчени условия за подпомагане, като не се изисква реализация на продукция. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските […]

Read more ›
Нова обвързана подкрепа: МЗХГ ще пенсионира млечните крави след 10-годишна възраст, овцете след 7

Нова обвързана подкрепа: МЗХГ ще пенсионира млечните крави след 10-годишна възраст, овцете след 7

Стопаните ще трябва да доказват ежегодни раждания на млечни и месодайни крави На 30 декември 2020 г. 7-то заседания на Тематичната работна група ще разгледа предложенията на земеделското министерство за обвързаната подкрепа за животни в следващия програмен период. Най-съществената новост е, че се предлага максимална възраст за животните, след която те няма да бъдат подпомагани. В момента по схемите е […]

Read more ›