Post Tagged with: "обучение"

241 служители на МЗХГ задълбочиха компетентността си за ОСП след 2020 г.

241 служители на МЗХГ задълбочиха компетентността си за ОСП след 2020 г.

Последната група служители на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) премина през двудневно обучение за усъвършенстване на специализираните знания и умения в Банкя. 30 души са получили сертификати за придобити знания и умения. Темата на обучението е била „Промени в ОСП на ЕС след 2020 г. – първи и втори стълб“, съобщиха от МЗХГ. С преминаването на последното обучение […]

Read more ›
Подмярка 1.1 за професионално обучение ще стартира с 15,6 млн. лв.

Подмярка 1.1 за професионално обучение ще стартира с 15,6 млн. лв.

Могат да кандидатстват висши училища, звена от Селскостопанска академия, професионални гимназии и центрове за обучения. Максималната стойност на проект е 1 млн. евро Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания […]

Read more ›
До 18 март производители и преработватели на черупкови видове могат да кандидатстват за обучение в САЩ

До 18 март производители и преработватели на черупкови видове могат да кандидатстват за обучение в САЩ

Фондация „Америка за България“ ще изпрати 8 човека И през 2019 г. Фондация „Америка за България“ ще изпрати български фермери и преработватели на краткосрочно обучение в САЩ по програмата „Лидери в земеделието“. Тази година темата на обучението е „Модерни технологии за производство, преработка и маркетинг на черупкови плодове“.  Участниците в обучението ще се срещат със специалисти в конкретната област, ще посетят земеделски […]

Read more ›
Фондация „Америка за България“ отново набира кандидати за обучение в САЩ

Фондация „Америка за България“ отново набира кандидати за обучение в САЩ

Тази година фондацията кани месодайни говедовъди и преработватели на зърно За трета поредна година Фондация ,,Америка за България’’ набира кандидати за обменната си програма „Лидери в земеделието“. През 2018 г. Фондацията ще изпрати на обучение в САЩ 16 български специалисти от аграрния сектор, а целта на програмата е да подкрепи развитието на модерно и конкурентно земеделие в България. Кандидати за […]

Read more ›
Спират помощите и наказват бенефициенти по мерки 10 и 11, които не докажат, че са обучени

Спират помощите и наказват бенефициенти по мерки 10 и 11, които не докажат, че са обучени

До края на 2017 г. фермерите трябва да представят в областните дирекции на ДФЗ документ, че са компетентни или че са упълномощили друго лице да получи обучение. В противен случай ще трябва да върнат получените субсидии Земеделските стопани, поели ангажименти за първа година по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” в Кампания 2016, трябва да преминат […]

Read more ›