Post Tagged with: "обучение"

Утре: Обучение за орехи в Кърджали, в Смолян – за касис и малини

Утре: Обучение за орехи в Кърджали, в Смолян – за касис и малини

Утре, 11 юли, в Кърджали ще се проведе семинар с демонстрация на НССЗ (Териториален областен офис – гр. Кърджали), Селскостопанска академия (ССА) и Научно-технически съюзи (НТС). На семинара гл.ас. д-р Елица Благоева – ОСЗ – гр. Кърджали ще представи факторите, определящи толерантност към болести и неприятели при орехоплодните култури, както и икономически важните неприятели и болести при обикновен орех и борбата […]

Read more ›
Обучение за кандидатстване по програма LIFE на 13 юни в Пловдив

Обучение за кандидатстване по програма LIFE на 13 юни в Пловдив

Обучение за попълване на формулярите на проектни предложения по програма LIFE, както и подготовка в електронната им платформа ще се проведе на 13 юни 2017 г. в РИОСВ – Пловдив. То ще започне от 10.30 ч. в Информационния център на РИОСВ – Пловдив на бул. „Марица“ 122, ет. 2. Това е третият семинар за запознаване на кандидатите с възможностите, които […]

Read more ›
Каца или ще полети?

Как се кандидатства по програмата LIFE, чиито бюджет е 1.8 млрд. евро

Обучение за кандидатстване по проекти по Програма LIFE на Европейската комисия ще се проведе на 16 май 2017 г. в РИОСВ – Пловдив. Това е втори семинар за запознаване с възможностите, които предоставя европейската програма за финансиране на проекти, свързани с опазване на околната среда. Поводът е публикуването на сайта на Европейската комисия на новия формат покани за подаване на […]

Read more ›
Рангел Матански за ползите от сдружаването: Знаем повече, купуваме евтино, продаваме скъпо

Рангел Матански за ползите от сдружаването: Знаем повече, купуваме евтино, продаваме скъпо

Обучение на съдружниците в организацията „Фермерско мляко“ от община Раковски послужи за повод на председателя Рангел Матански да препоръча обединяването на животновъдите като ползотворна форма. Мярка 19 „Учредяване на групи и организации на производители“, която според индикативния график ще бъде отворена тази година, подкрепя финансово подобни, сравнително малки сдружения. „Фермерско мляко“ например вече е получило трети транш плащане по мярка […]

Read more ›
Кандидатите по агроекология и биоземеделие трябва да преминат задължително обучение

Кандидатите по агроекология и биоземеделие трябва да преминат задължително обучение

Земеделските стопани, поели ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” в Кампания 2015, трябва да преминат агроекологично или биологично обучение до 31 декември 2016 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. Стопаните могат да упълномощят друго лице да прилага агроекологичните и/или биологичните дейности при условие, че упълномощаването е направено до края на втората година от първото […]

Read more ›