Post Tagged with: "обучение"

Кандидатите по агроекология и биоземеделие трябва да преминат задължително обучение

Кандидатите по агроекология и биоземеделие трябва да преминат задължително обучение

Земеделските стопани, поели ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие” в Кампания 2015, трябва да преминат агроекологично или биологично обучение до 31 декември 2016 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. Стопаните могат да упълномощят друго лице да прилага агроекологичните и/или биологичните дейности при условие, че упълномощаването е направено до края на втората година от първото […]

Read more ›
950 млади фермери представиха документи за преминато обучение

950 млади фермери представиха документи за преминато обучение

4 098 земеделски стопани са заявили участие в Схемата за млади земеделски стопани за Кампания 2016. От тях близо 950 кандидати внесоха в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ документи за преминато обучение по схемата. На 1 декември изтече срокът за представяне на удостоверения за придобити професионални умения и познания. Съгласно изискванията на Наредба 3 младите стопани представят документи за […]

Read more ›
Сондажни кладенци, растителна защита и пчеларство – теми в семинарите на Съвети в земеделието

Сондажни кладенци, растителна защита и пчеларство – теми в семинарите на Съвети в земеделието

Над 5 200 земеделски производители от 28-те области в страната са били обучени и консултирани от експерти в Националната служба за съвети в земеделието през първата половина на годината. Най-много приемни са организирани в областите Добрич, Бургас, Кърджали и Силистра. Най-голям интерес от страна на земеделските стопани е имало в областите Бургас, Монтана, Разград и Сливен, където са консултирани. В […]

Read more ›
Обучават масово животновъди как да подобрят показателите на млякото

Обучават масово животновъди как да подобрят показателите на млякото

Идната седмица във всички областни градове в страната и в продължение на три часа експерти ще дават съвети и ще отговарят на въпроси В цялата страна започват обучения на млекопроизводители от идната седмица. Те ще се проведат в 27-те областни градове в страната. Единствено във Варненска област ще са на две места в един и същи ден – на 25 април. […]

Read more ›
Над 2 000 млади фермери завършиха професионални курсове

Над 2 000 млади фермери завършиха професионални курсове

Над 2 000 земеделци внесоха в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ документи за преминато обучение по Схемата за млади земеделски стопани. На 1 декември изтече срокът за представяне на удостоверения за придобити от професионални умения и познания, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Според изискванията на схемата, фермерите, които нямат специализирано образование, трябва да преминат минимум 150 часа обучителен курс. Изтече […]

Read more ›