Post Tagged with: "Общ съд"

България ще си търси чрез съда на ЕС към €11,7 млн., отрязани за селските райони

България ще си търси чрез съда на ЕС към €11,7 млн., отрязани за селските райони

България ще си търси чрез Общия съд на Европейския съюз 11 685 774,48 евро и ще иска съдебните разноски да бъдат поети от Европейската комисия. Сумата представлява разходи от бюджетите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), които са изключени от финансиране миналата година. Страната ни ще оспори Решение за изпълнение […]

Read more ›