Post Tagged with: "одити"

Земеделското министерство отказва да изнесе публично резултати от одитите на ДФ „Земеделие“ – РА

Земеделското министерство отказва да изнесе публично резултати от одитите на ДФ „Земеделие“ – РА

Информацията е чувствителна, пише министър Иван Иванов в отговор на въпрос, зададен от Пламен Абровски За широката общественост ще останат в тайна констатациите от извършените годишни одити на работата на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция през 2018, 2019 и 2020 година от Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата на Европейските земеделски фондове“, която е към Министерството на земеделието през посочения период. […]

Read more ›
Сметната палата ще прави одити на партии, МВР, пощи и бърза помощ

Сметната палата започва одити на партии, МВР, пощи и бърза помощ

Сметната палата започва одити в МВР, спешната помощ и пощите. Институцията ще предложи промени в Закона за партиите, с които ще може да следи под лупа и разходите на партиите. Според шефа на Сметната палата Валери Димитров в отчета на партиите трябва да се включва информация за отделните разходи в публичния регистър, който поддържат партиите на своите интернет страници. Сегашният […]

Read more ›