Post Tagged with: "одобрени проекти"

25 проекта за запазване на горите са одобрени за подпомогане с 35 млн. лв.

25 проекта за запазване на горите са одобрени за подпомогане с 35 млн. лв.

ДФ „Земеделие“ приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 25 проекта по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020 г. Инвестиционните предложения са с обща стойност на одобрената субсидия от 35 млн. лв. Те […]

Read more ›
ДФЗ одобри 153 проекта по преработвателната мярка 4.2

ДФЗ одобри 153 проекта по преработвателната мярка 4.2

ДФ „Земеделие“ одобри 153 проекта за преработка по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 593 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 363 млн. евро. За тях беше извършена предварителна […]

Read more ›
Северозападът със 130 одобрени проекти по мерки 4.1 и 6.1

Северозападът със 130 одобрени проекти по мерки 4.1 и 6.1

Северозападните области Видин, Враца и Монтана имат 130 одобрени проекти за над 28 млн. лв. по най-атрактивните мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) – 4.1 „Инвестиции в материални активи“  и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“.  Това съобщи днес земеделският министър Десислава Танева пред представители на бизнеса  от трите области. „Областите, попадащи в Северозападна България, получават допълнителни точки при оценка […]

Read more ›
Трактор BCS

Комисията по прозрачност одобри поредната порция от 73 проекта по мярка 121

На четвъртото си заседание, проведено на 23 октомври, Експертната комисия за прозрачност в Държавен фонд „Земеделие” одобри още 73 от разгледаните 77 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общият размер на одобрената субсидия е 11 207 703.25 лв. Отхвърлените 4 проекта са с обща сума на заявената субсидия 302 333 лв. Те не отговарят […]

Read more ›
Трактор Same

Още 157 проекта по мярка 121 одобрени, 26 отпаднаха

Експертната комисия за прозрачност в Държавен фонд „Земеделие” одобри още 157 от разгледаните 183 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. на своето трето заседание, проведено вчера, 20 октомври. Общият размер на одобрената субсидия е 23 472 647 лв. Отхвърлени са 26 проекта с обща сума на заявената субсидия 7 313 515 лв., тъй като не отговарят […]

Read more ›