Post Tagged with: "одобрени"

Одобрени са стратегии за 78 млн. лв. на 14 местни инициативни групи

Одобрени са стратегии за 78 млн. лв. на 14 местни инициативни групи

Освен по ПРСР, част от МИГ получават финансиране и от други три оперативни програми На 4 април бяха издадени първите 14 решения за одобрение на стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съобщиха от земеделското министерство. Това са 56% от общо класираните по […]

Read more ›
Парк-лозето на Вила Юстина

86 проекта одобрени за финансиране по Националната лозаро-винарска програма

Лозарите ще получат помощ в общ размер от близо 31 млн. лв. Държавен фонд „Земеделие“ одобри 86 проекта, с които лозарите са кандидатствали за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година. Одобрените проекти са за финансова 2018 година. Класирани са всички одобрени заявления, за които е предвидено […]

Read more ›
ДФЗ отхвърли 27 и одобри 365 доставчици по училищните схеми

ДФЗ отхвърли 27 и одобри 365 доставчици по училищните схеми

Допълнителен прием на заявления от кандидат-доставчици ще има от 11 до 21 септември т.г. ДФ „Земеделие“ одобри общо 365 кандидати по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за учебната 2017/2018 г.  В периода 15 май – 15 юни 2017 г. бяха приети общо 395 заявления за одобрение. По схема „Училищен плод“ документи са подали 231 […]

Read more ›
Първите 43 проекта по мярка 4.1 готови за подписване със субсидия от над 30 млн. лв.

Първите 43 проекта по мярка 4.1 готови за подписване със субсидия от над 30 млн. лв.

Днес, 24 юли 2017 г., Държавен фонд „Земеделие” одобри първите 43 проектни заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., подадени съгласно Заповед РД 09-755 от 04.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните. Инвестиционните предложения са на обща стойност над 55 млн. лв., от които субсидията е над […]

Read more ›
Лозята на "Вила Юстина"

По лозарската програма: Още 50 кандидати за 2017 г. и 34 за 2018 г. одобрени

Още 50 кандидати за 2017 г. и 34 – за 2018 г. са одобрени за финансиране по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. Преди броени дни стана ясно класирането на 44 фирми и стопани за 2016 г. Така общият брой на бъдещите бенефициенти достигна 128 от всичко […]

Read more ›