Post Tagged with: "одобрени"

44 проекта за почти 20 млн. лв. за преструктуриране и конверсия на лозя през 2016 г. одобрени

44 проекта за почти 20 млн. лв. за преструктуриране и конверсия на лозя през 2016 г. одобрени

44 проекта по мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ са одобрени и ще получат финансова помощ в общ размер на 19 983 846 лв. при отпуснати за 2016 г. 20 352 792 лв. Държавен фонд „Земеделие“ вече обяви класирането по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и то може да бъде видяно тук . Предстои публикуването на класирането на заявленията за 2017 г. […]

Read more ›
Окончателно: 907 проекта по мярка 121 одобрени, 99 отказани

Окончателно: 907 проекта по мярка 121 одобрени, 99 отказани

До момента са сключени 750 договора с обща субсидия от 110 млн. лв. Окончателно: Държавен фонд „Земеделие” разглежда и одобри 907 проекта, подадени при последния прием през 2015 г. по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общо 1 006 заявления бяха входирани през септември. Към момента са сключени почти 750 договора с одобрена субсидия в размер […]

Read more ›
Още 160 проекта по мярка 121 са одобрени

Още 160 проекта по мярка 121 са одобрени

На своето второ заседание, проведено на 14 октомври 2015 г.,  Експертната комисия за прозрачност в Държавен фонд „Земеделие” одобри 160 от прегледаните 164 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г. Общият  размер на одобрената субсидия е 20 537 236 лв. Отхвърлени са 4 проекта с обща сума на субсидиите 776 866 лв., тъй като не отговарят на […]

Read more ›
Проектите на младите фермери класирани, под 15% са одобрените

Проектите на младите фермери класирани, под 15% са одобрените

409 ще получат финансиране, 2800 са кандидатствали 409 проекта на млади фермери, подадени по мярка 112 през ноември м.г., са одобрени, съобщиха от фонд „Земеделие“. Общо 2800 проекта бяха подадени, което означава, че под 15% (14.6 на сто) ще получат финансиране. Субсидиите за тях са 10 млн. евро, или 19,96 млн. лв. Голяма част от средствата ще отидат за отглеждане на […]

Read more ›
Общини строят пътища и водопроводи с над 80 млн. лв. по ПРСР

Общини строят пътища и водопроводи с над 80 млн. лв. по ПРСР

Одобрените субсидии са за тридесет проекта по общинските мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, 322 „Обновяване и развитие на населените места“ и 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Предложенията по мярка 321 са 20, с обща субсидия от 72 251 650 лв. Повечето са за ремонт на […]

Read more ›