Post Tagged with: "одобрени"

1040 фермери с одобрени субсидии за сеитбооборот

1040 фермери с одобрени субсидии за сеитбооборот

1040 заявления за подпомагане по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на земите и водите“ от мярка 214 са одобрени, съобщават от фонд „Земеделие“. От всичките кандидати 153 ще бъдат проверени допълнително.

Read more ›
77 проекта за над 24 млн.лв. по ПРСР одобрени

77 проекта за над 24 млн.лв. по ПРСР одобрени

77 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) бяха одобрени от Държавен фонд „Земеделие“. Общата сума на субсидиите за тях е 24 153 387 лв.

Read more ›