Post Tagged with: "одобудване"

УС на ДФЗ отреди 150 хил. лв. помощ за хладилни витрини и млекомати

УС на ДФЗ отреди 150 хил. лв. помощ за хладилни витрини и млекомати

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 150 000 лв. за 2019 г. по схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни”. Държавната помощ се прилага до 31 декември 2020 г. Схемата за държавна […]

Read more ›