Post Tagged with: "организации"

Обнародвани са промени в Наредба 11 за организации и асоциации на производители

Обнародвани са промени в Наредба 11 за организации и асоциации на производители

В преходните и заключителни разпоредби има изменения в Наредба 12/2015 г. и Наредба 6/2018 г. Отпада изискването към организации и асоциации на производителите на плодове и зеленчуци, когато закупуват техники по оперативните програми, капацитетът им да е съобразен с размера на обработваните от членовете площи. Това е една от промените в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на […]

Read more ›
Пада изискване за капацитет на земеделската техника, закупена от организации на производители

Пада изискване за капацитет на земеделската техника, закупена от организации на производители

В проект за промени в Наредба 11/2007 г. се въвежда изменения в още два норматива Министерството на земеделието предлага промени в Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. Сред малкото […]

Read more ›
ДФЗ ще отпусне държавна помощ от близо 300 хил. лв. на преработвателни организации

ДФЗ ще отпусне държавна помощ от близо 300 хил. лв. на преработвателни организации

На последното си заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ реши да отпусне общо 295 хил. лв. държавна помощ на 4 браншови организации от сферата на преработката. Средствата са по схемата „Помощ за участие в изложения“ за три от организациите. Единствено Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите получава средствата по държавната помощ de minimis и единствено за тази организация е […]

Read more ›
Фермерските организации за плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за финансиране без таван от 1 юли

Фермерските организации за плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за финансиране без таван от 1 юли

Размерът на помощта ще зависи от амбициите в разработените от групите оперативни програми и от стойността на реализираната продукция Организациите на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение и финансиране на оперативни програми в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ от 1 юли до 1 септември 2021 г., съобщиха от фонда. Допустимите кандидати трябва да са признати като […]

Read more ›
Имаме 34 признати организации на производители и още 30 по мярка 9, но се финансират само 40

Имаме 34 признати организации на производители и още 30 по мярка 9, но се финансират само 40

През март 2021 г. в България има официално признати 34 организации на производители, от които през 2018-2020 г. има признати 17. През 2020 г. не е записана нова организация, съобщава в отговор на парламентарно питате земеделският министър Десислава Танева. През периода 2018-2019 г. са вписани 1 организация в сектор „Зърнено-житни и маслодайни култури“, 1 – „Мляко и млечни продукти“, 10 […]

Read more ›