Post Tagged with: "ОСП 2021-2027"

МЗХГ предлага: Само стопани, регистрирани от поне 3 години, могат да кандидатстват за подкрепа за инвестиции

МЗХГ предлага: Само стопани, регистрирани от поне 3 години, могат да кандидатстват за подкрепа за инвестиции

Малки и млади земеделци със стопанства до 20 000 евро стандартен производствен обем ще получават по достъпен начин 100% безвъзмездна годишна помощ Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) представи първите проекти на мерки за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) пред над 100 представители на бранша и широката общественост. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) […]

Read more ›
Финландия предлага държавите в ЕС да имат фиксиран бюджет за зелени плащания през I-ви или II стълб

Финландия предлага държавите в ЕС да имат фиксиран бюджет за зелени плащания през I-ви или II стълб

Предложението на ЕК за ОСП след 2020 г. бе 30% от средствата за Втори стълб да са за опазване на климата На заседанието на Специалния комитет по селско стопанство, проведено на 5 ноември 2019 г. в Брюксел, Финландското председателство на Съвета на ЕС предложи своя редакция на законодателното предложение на Комисията за Общата селскостопанска политика след 2020 г., относно определянето […]

Read more ›