Post Tagged with: "оценка"

Биологичният сектор с апел към министерството да не го доубива

Биологичният сектор с апел към министерството да не го доубива

Изискването за оценка на трайните насаждения е само към биологичните градини и затруднява както производителите, така и фонд „Земеделие“. МЗм обаче отказва да го премахне от Наредба 4 Секторът за биологично производство е разочарован от министерството на земеделието заради прекомерни и ненужни изисквания, които силно затрудняват дейността на малкото останали биологични стопани у нас. „Не мина и месец от оптимистичните […]

Read more ›
НБА още веднъж настоява да отпаднат оценките за базисните цени на трайни насаждения

НБА още веднъж настоява да отпаднат оценките за базисните цени на трайни насаждения

Кой е виновен за това, че биоземеделието се е стопило, а европейските средства са се изпарили, пита и отговаря Националната Био Асоциация С пореден призив към Министерството на земеделието за отпадане на изискването за оценки на трайните насаждения излезе Националната Био Асоциация (НБА). В писмо до ръководството на министерството председателят Слави Трифонов заявява, че условието за извършване на оценки не […]

Read more ›
552 проекта по мярка 4.1 от 2020 г. преминават към следващо ниво на оценяване

552 проекта по мярка 4.1 от 2020 г. преминават към следващо ниво на оценяване

Приемът по подмярката бе за инвестиции в животновъдни обекти Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 645 проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Проектните предложения са подадени чрез […]

Read more ›
Сред отхвърлените проекти е и на фирма за пакетиране на лед на кубчета

Аномалии при мярка 6.4.1.: Хем бюджетът е увеличен, хем проектите орязани

От 68 проекта на микропредприятия, допуснати по предварителна оценка, оцеляват 23 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., получили между 40 и 60 точки на предварителна оценка по критериите за […]

Read more ›
Само 5 проекта по инвестиционната мярка 4.2.2 за малките стопани

Само 5 проекта по инвестиционната мярка 4.2.2 за малките стопани

Приключи оценката на подадените проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Със Заповед № РД 09-978/22.10.2019 г. беше определен период на прием от 22.10.2019 г. до 23.12.2019 г. по процедура № BG06RDNP001-4.007 и бюджет в размер […]

Read more ›