Post Tagged with: "пасища"

Близо 10 хил. дка държавни пасища и ливади ще бъдат отдадени под наем или аренда на търг

Близо 10 хил. дка държавни пасища и ливади ще бъдат отдадени под наем или аренда на търг

Близо 10 хил. дка пасища и ливади от държавния поземлен фонд в област Пловдив ще бъдат отдадени под наем или аренда на търг. Заповедта за първоначалната цена ще бъде издадена до 31 март. Общо 9 827.743 са постоянно затревените площи в Пловдивска област, за които предстои процедурата по наемане и арендуване. Най-много са в общините Сопот, Карлово и Хисар. В […]

Read more ›
Висшият адвокатски съвет иска отмяна текстове, които отнемат пасища от неживотновъди чрез Закона за земите

Висшият адвокатски съвет иска отмяна текстове, които отнемат пасища от неживотновъди чрез Закона за земите

ВАдв.С счита, че те са противоконституционни, за което е сезирал Конституционния съд Висшият адвокатски съвет иска да бъдат отменени текстове в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за което в Конституционния съд (КС) е образувано производство през ноември 2017 г. На 23 януари 2018 г. КС приема определение за допускане за разглеждане по същество на искането на Висшия […]

Read more ›
Към 8 700 дка държавни пасища в Пловдивска област на търг за животновъди

Към 8 700 дка държавни пасища в Пловдивска област на търг за животновъди

На търг с тайно наддаване са обявени за отдаване под наем общо към 8 700 декара пасища и ливади от държавния поземлен фонд, които се намират в област Пловдив. За участие се допускат само регистрирани като земеделски производители животновъди. Областната земеделска дирекция в Пловдив отдава земята за срок от една година при наемна цена между 7 и 12 лева. Животновъдите, […]

Read more ›
До 6 хил. лв. глоба и отнемане на пасища до 3 г. при летни палежи залягат в закон

До 6 хил. лв. глоба и отнемане на пасища до 3 г. при летни палежи залягат в закон

Ако земеделецът не уведоми писмено противопожарната служба за намерението си да почисти терена, санкцията е от 500 до 5000 лева, а при повторно нарушение – до 12 хиляди лева Промени в Закона за опазване на земеделските земи въвеждат строги рестрикции при палежи в пасища, мери и ливади през летния сезон. Проектозаконът е публикуван на страницата на Министерството на земеделието, храните […]

Read more ›
Над 1 500 дка държавни пасища в област Пловдив се отдадоха под наем за 7-10 лв./дка

Над 1 500 дка държавни пасища в област Пловдив се отдадоха под наем за 7-10 лв./дка

1 525 дка пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд се отдадоха под наем за срок от една година след проведен таен търг с минимален брой участници – общо 5. Те са животновъди, регистрирани в интегралната информационна система на БАБХ. Трайно затревените площи са в общините Първомай и Карлово в област Пловдив. Единствено за пасищата в село Искра, община […]

Read more ›