Post Tagged with: "пасторализъм"

За опазване на породи и пасторализъм по мярка 10 са изплатени над 24,6 млн. лв.

За опазване на породи и пасторализъм по мярка 10 са изплатени над 24,6 млн. лв.

Започнаха плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ преведе 24 679 446 млн. лева по мярката, като подпомагане получиха 1 993 земеделски стопани. Изплатените средства са за Кампания 2020, като плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за […]

Read more ›