Post Tagged with: "пенсии"

Правителството осигури 50 лв. плюс към всички пенсии за септември

Правителството осигури 50 лв. плюс към всички пенсии за септември

2 120 867 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец септември. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. За изплащането на добавките за месец септември правителството ще отпусне допълнителни 106 043 350 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите […]

Read more ›
Септември НОИ ще консултира бъдещи пенсионери в териториалните си офиси

Септември НОИ ще консултира бъдещи пенсионери в териториалните си офиси

През месец септември 2019 г. мобилни екипи от всички териториални поделения на НОИ (ТП на НОИ) ще извършват отново консултации на гражданите с цел да ги подпомогнат при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент, изчислен по старата или по новата методика, действаща от началото на 2019 г. Индивидуалният коефициент е елемент, приложим при определянето размера на пенсиите, свързани с трудова […]

Read more ›
НОИ ще преизчислява служебно личните пенсии на работещи пенсионери

НОИ ще преизчислява служебно личните пенсии на работещи пенсионери

Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчислява служебно личните пенсии за трудова дейност на хората, които са придобили осигурителен стаж след пенсионирането си. За целта работещите пенсионери ще трябва да подадат еднократно заявление за ежегодно преизчисляване, а не всяка година да заявяват това, както е в момента. Това предвиждат одобрени от правителството промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с […]

Read more ›
Облекчава се режимът за получаване на пенсии и наследствени пенсии

Облекчава се режимът за получаване на пенсии и наследствени пенсии

При промяна на адреса за получаване на пенсия няма да е необходимо да се представя удостоверение за регистрация по настоящ адрес. Това предвиждат одобрени от правителството промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се облекчава административната тежест за гражданите. Новите текстове предвиждат, че при смърт на пенсионер, който е получавал пенсията си по банкова сметка, няма да […]

Read more ›
„Български пощи“ ще получава до 15 млн. € годишно за изплащане на пенсии

„Български пощи“ ще получава до 15 млн. € годишно за изплащане на пенсии

„Български пощи“ЕАД ще получава до 15 млн. € годишно възнаграждение за изплащане на пенсиите. Това е залегнало в одобрените днес от Министерския съвет промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и приетия механизъм за заплащане на услугата. „Български пощи“ ще има задължение за изплащане на пенсиите на територията на цялата страна за срок от 10 години. Възнаграждението за тази […]

Read more ›