Post Tagged with: "плащане"

Най-накрая и дребните фермери получиха директни субсидии

Най-накрая и дребните фермери получиха директни субсидии

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 2 400 625,89 лв. на 2 248 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС) за Кампания 2021. Право на подпомагане имат бенефициентите, които са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и през 2021 г. Те следва да отговарят на минималните изисквания за получаване на субсидии по схемите на директни плащания. За да се […]

Read more ›
Още 2,3 млн. лева за хуманно отношение са преведени към 212 животновъди

Още 2,3 млн. лева за хуманно отношение са преведени към 212 животновъди

Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе още над 2,3 млн. лв. (2 332 446,33 лева) на 212 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Заедно с разплатените на 3 юни 2022 г. средства, общият размер на плащанията по мярката е 10 188 979,51 лв. , изплатени на 790 земеделски […]

Read more ›
141 млн. лв. по Ковид-схемата вече са преведени за животни, плодове и зеленчуци

141 млн. лв. по Ковид-схемата вече са преведени за животни, плодове и зеленчуци

Останалите над 2 млн. лв. ще бъдат преведени след приключване на административни проверки Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 141 248 477,49 лв. по Ковид помощта. Подпомагане получиха 26 473 земеделски стопани от 26 746 допустими за подпомагане, съобщиха от пресцентъра на ДФ „Земеделие“. Останалите производители ще получат подпомагане след извършване на административни проверки. Земеделските стопани получават по-голямо от очакваното подпомагане, тъй като ставките […]

Read more ›
От 13 юни пчеларите с подписан договор с ДФЗ по Програмата могат да поискат плащане

От 13 юни пчеларите с подписан договор с ДФЗ по Програмата могат да поискат плащане

Всички бенефициери, сключили договор с ДФ „Земеделие“ по мерките от Националната програма по пчеларство (НПП) от прием 2022 г., могат да подават заявления за плащане от 13 юни 2022 г. Отчитането на дейностите, насочени към сдружения, групи и организации на производители на пчелен мед, ще се извършва в централно управление на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, ул. „Гусла“ № 3. […]

Read more ›
Над 570 хил. лв. са изплатени на организации на производители на плодове и зеленчуци

Над 570 хил. лв. са изплатени на организации на производители на плодове и зеленчуци

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 572 529,73 лева финансова помощ на организации на производители на плодове и зеленчуци, изпълняващи одобрени оперативни програми през последното тримесечие. С тези средства са изградени и оборудвани оранжерии за плодове и зеленчуци, закупени са хидравлични платформи, тороразпръсквачка, колесен трактор, финансирани са административни разходи за водене на счетоводство, управление на отчетността и консултантски услуги. Изпълнените разходи и […]

Read more ›