Post Tagged with: "плащане"

5 170 дребни земеделци получиха по схема общо 5,3 млн. лв.

5 170 дребни земеделци получиха по схема общо 5,3 млн. лв.

ДФ „Земеделие“ преведе 5.3 млн. лева на 5 168 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), подали заявления за Кампания 2017. Заявяване за участие по схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директните плащания. Право на подпомагане имат бенефициентите, които […]

Read more ›
Производителите на памук получиха субсидиите за 2017 г.

Производителите на памук получиха субсидиите за 2017 г.

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 4 817 154 лева по Схемата за специално плащане за памук за Кампания 2017. Субсидии са изплатени на 144 земеделски стопани, които са заявили участие в схемата и отглеждат памук от сортове, вписани в Сортовата листа на България или в Европейския каталог на полските култури. Изискване към кандидатите по Схемата за памук беше в срок до 1 декември […]

Read more ›
Биоземеделците получиха плащания по мярка 11

Биоземеделците получиха плащания по мярка 11

ДФ „Земеделие“ преведе 46 865 716 лева на 3 625 земеделски стопани с одобрени заявления по направления „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство“, „Биологично животновъдство”, както и на тези, заявили повече от едно от гореизброените направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2017. Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба 4 от 24 февруари […]

Read more ›
Над 52 млн. лв. са изплатени по мярка 214 и мярка 12 „Натура 2000″

Над 52 млн. лв. са изплатени по мярка 214 и мярка 12 „Натура 2000″

ДФ Земеделие“ изплати днес 8 030 910 лв. по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. за Кампания 2017. И още 44,6 млн. лв. по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020, съобщиха от фонда.  Подпомагане по мярка 214 са получили 865 земеделски стопани с одобрени заявления по направления „Биологично растениевъдство“ и „Биологично […]

Read more ›
Над 9 млн. лв. изплатени за автохтонни породи по мярка 10

Над 9 млн. лв. изплатени за автохтонни породи по мярка 10

ДФ „Земеделие“ преведе над 9 милиона лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Извършеното плащане по мярката за Кампания 2017 е за 1 286 животновъди, които са заявили подпомагане по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство”. Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, се определят […]

Read more ›