Post Tagged with: "плащане"

ДФ „Земеделие“ преведе 10,6 млн. лв. по четири направления от мярка 10

ДФ „Земеделие“ преведе 10,6 млн. лв. по четири направления от мярка 10

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 10 608 532 лева по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. на 2 298 земеделски стопани за Кампания 2020. Плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)“, „Контрол на почвената ерозия“, „Традиционни практики за сезонна […]

Read more ›
Немските фермери са притеснени, че от 260 евро/ха през 2020 г., плащането на площ ще падне на 147 евро през 2026 г.

Немските фермери са притеснени, че от 260 евро/ха през 2020 г., плащането на площ ще падне на 147 евро през 2026 г.

„Позеленяването“ на Общата селскостопанска политика (ОСП) чрез земеделска реформа ще ускори структурните промени. Германската фермерска асоциация (DBV) предупреждава за това. Колко ниско ще падне основната премия, пита немското издание Agrarheute. Това е въпросът, който фермерите трябва да си зададат сега. Ако бъде приложен компромисът на конференцията на земеделските министри на немските провинции, проведена в Берлин относно земеделската реформа, основната премия ще бъде само около 147 евро на хектар през […]

Read more ›
Близо 16 100 производители на протеинови култури получиха 32,6 млн. лв.

Близо 16 100 производители на протеинови култури получиха 32,6 млн. лв.

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 32 597 628 млн. лева по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) за Кампания 2020. Субсидиите са преведени на 16 081 производители, които отглеждат фасул (зърно), леща, нахут, грах, фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан, както и смески от тях. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които отговарят на изискванията на […]

Read more ›
83,4 млн. лв. обвързана подкрепа за плодове, зеленчуци и оранжерии вече са преведени

83,4 млн. лв. обвързана подкрепа за плодове, зеленчуци и оранжерии вече са преведени

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 83 431 078 млн. лева по схемите за обвързана с производството подкрепа за плодове и зеленчуци за Кампания 2020. Субсидии получиха 12 559 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци, оранжерийно зеленчукопроизводство. Общият размер на изплатените суми по Схемата за обвързано подпомагане за плодове (СП – основна) е 33 366 419 млн. лева. Оторизираните средства по Схемата за обвързано подпомагане […]

Read more ›
За опазване на породи и пасторализъм по мярка 10 са изплатени над 24,6 млн. лв.

За опазване на породи и пасторализъм по мярка 10 са изплатени над 24,6 млн. лв.

Започнаха плащанията по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ преведе 24 679 446 млн. лева по мярката, като подпомагане получиха 1 993 земеделски стопани. Изплатените средства са за Кампания 2020, като плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за […]

Read more ›