Post Tagged with: "плащания"

Почти решено: Преходният период ще е две, а не една година

Почти решено: Преходният период ще е две, а не една година

Още 4 г. ще се субсидират стопанства, останали извън необлагодетелстваните райони Специалният комитет по селско стопанство (СКСС) одобри предложения от Председателството компромисен текст и ревизиран мандат за преговори без изменения по Регламента относно преходите правила по ОСП. В ревизирания мандат се взема предвид политическото споразумение за преходен период от 2 години, като текстовете относно прилагането на този период и удължаването […]

Read more ›
Още 201 фермери ще получат субсидии за хуманно отношение след проверки

Още 201 фермери ще получат субсидии за хуманно отношение след проверки

ДФ „Земеделие“ преведе над 1,8 млн. лв. (1 809 128 лева) на 194 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Заедно с разплатените на 4 юни средства, общият размер на плащанията по мярката достигна близо 4,5 млн. лв.  (4 477 423 лева)  изплатени на общо 441 земеделски стопани. 642 животновъди подадоха документи за подпомагане […]

Read more ›
Крайният срок за плащания по ПРСР се изтегля с 3 месеца до 1 октомври 2023 г.

Крайният срок за плащания по ПРСР се изтегля с 3 месеца до 1 октомври 2023 г.

Директорът на Разплащателна агенция определя санкциите при нарушения от бенефициенти Промени в Наребда 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ указват, че директорът на Разплащателна агенция определя размера на санкциите за бенефициенти. Тази промяна в наредбата е съобразена с изменения в Закона за подпомогане на […]

Read more ›
ДФ „Земеделие“ ще разпределя тази година 2,9 млрд. лв.

ДФ „Земеделие“ ще разпределя тази година 2,9 млрд. лв.

Правителството одобри на редовното си заседание днес годишните разчети на сметката за средствата от ЕС на ДФ „Земеделие” за 2020 г. Планирани са общо 2 898,8 млн. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и Програмата за морско дело и рибарство. От тях 2 633,1 млн. лева са за сметка на ЕС и […]

Read more ›
Индикативен график на плащанията на ДФ „Земеделие“

Индикативен график на плащанията на ДФ „Земеделие“

Земеделският министър Десислава Танева публикува снощи във Фейсбук страницата си индикативния график на директните плащания по схеми и мерки от Кампания 2019, които ДФ „Земеделие“ ще извърши в периода между 31 януари и 20 юни 2020 г. Ето го: – На 31 януари Държавен фонд ,,Земеделие” ще изплати втория транш по Преходната национална помощ за говеда, необвързана с производството. Това […]

Read more ›