Post Tagged with: "плодове"

На 2 септември изтича срокът за заявяване на de minimis

На 2 септември изтича срокът за заявяване на de minimis

Най-висока е ставката за производителите на картофи До 2 септември 2020 г. ДФ „Земеделие” ще приема документи по схемата de minimis за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%. Приемът е отворен от 19 август. Одобреният бюджет от УС на ДФ „Земеделие“ по […]

Read more ›
Консервните предприятия преработват от свои градини 5% от плодовете и 3% от зеленчуците

Консервните предприятия преработват от свои градини 5% от плодовете и 3% от зеленчуците

Български са 45 на сто от плодовете и 86% от зеленчуците Консервните предприятия са преработили през 2019 г. 114 000 тона пресни плодове и 105 300 т пресни зеленчуци, а общата готова продукция е била почти 176 000 тона. Това са обобщените от МЗХГ данни, получени от 223 предприятия. С най-голям дял от преработените плодове са ябълките, черешите и прасковите. Общо […]

Read more ›
Държавната помощ за плодове, зеленчуци, рози и лозя е между 150 и 400 лв./ха

Държавната помощ за плодове, зеленчуци, рози и лозя е между 150 и 400 лв./ха

За пропаднали под 100% площи също е предвидено подпомагане Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 19 363 000 млн. лв. по помощта de minimis за земеделски стопани отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и на земеделски стопани с пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%. Подпомагането се отпуска на производители за покриване на загуби заради сушата […]

Read more ›
De minimis за плодове, зеленчуци, рози и винени лозя е 18 340 000 лв.

De minimis за плодове, зеленчуци, рози и винени лозя е 18 340 000 лв.

Отпуснати са 5,1 млн. лв. за служители на първа линия, които обслужват и контролират „на терен“ други лица Правителството oдобри 30,5 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс на земеделските стопани, отглеждащи животни, пчели, плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, чрез помощ de minimis. 2,5 млн. лв. […]

Read more ›
Ясни са ставките на de minimis от 3,2 млн. лв. за преработватели на плодове и зеленчуци

Ясни са ставките на de minimis от 3,2 млн. лв. за преработватели на плодове и зеленчуци

Те са от 20 лв./т патладжани до 139 лв. за тон малини Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 3,2 млн. лв. за 2020 г. по схемата de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт от стопанството до преработвателното предприятие, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване, калибриране и съхранение на готова продукция от праскови и нектарини, сливи, малини, домати, […]

Read more ›