Post Tagged with: "подмярка 4.1"

Под условие ще бъдат подписани договори за още 251 проекта с 55-53 т. по мярка 4.1

Под условие ще бъдат подписани договори за още 251 проекта с 55-53 т. по мярка 4.1

По втория прием на мярката за 2259 заявления са подготвени заповеди за отказ, за 518 – за одобрение С цел осигуряване на допълнителна публичност по отношение на прилагането на подмярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Държавен фонд „Земеделие”-РА предоставя информация за текущия статус на проектите, подадени при втория прием през 2016 година. Приключила е обработката на 2889 заявления за подпомагане […]

Read more ›
Приемът по мярка 4.1 продължава до края на седмицата

Приемът по мярка 4.1 продължава до края на седмицата

Приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ продължава до края на работната седмица, която приключва на 9 декември. Причината е в големия брой кандидати, чиито проекти нямаше как да бъдат входирани от служителите на ДФ „Земеделие“ днес. Тази вечер около 17:15 часа коридорите на областната дирекция на фонда в Пловдив бяха задръстени от чакащи, някои от които обясниха пред АгроПловдив, […]

Read more ›
Крайният срок за кандидатстване по подмярка 4.1 е днес

Крайният срок за кандидатстване по подмярка 4.1 е днес

Днес е крайният срок за кандидатстване с проекти за втория прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярката включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата като: трактори, самоходна техника […]

Read more ›
Заявления за втория прием по подмярка 4.1 се подават до 7 декември

Заявления за втория прием по подмярка 4.1 се подават до 7 декември

До дни приключва вторият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ до 7 декември, сряда, по място на извършване на инвестицията. Бюджетът, който ще бъде разпределен, в рамките […]

Read more ›
Започва наддоговаряне по първия прием на мярка 4.1 за проекти с 38 до 33 точки

Започва наддоговаряне по първия прием на мярка 4.1 за проекти с 38 до 33 точки

Със заповед на министъра на земеделието и храните Десислава Танева подадени заявления за подпомагане от първия прием  по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. може да  получат финансиране при условията на наддоговаряне. От тази възможност може ще се възползват бенефициенти, подали заявления за подпомагане при първия прием […]

Read more ›