Post Tagged with: "подмярка 6.3"

Получени доходи от отдаване на земя под наем също се декларира

Подготвя се мярка 6.3 за малките фермери с бюджет за финансиране на 1333 кандидати

Проекти за поливни системи, ВЕИ, прилагане на иновативни и цифрови технологии получават предимство от 15 точки при оценяването Службите за съвети в земеделието ще помагат без заплащане от страна на стопаните Министерството на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските […]

Read more ›
128 проекта по подмярка 6.3 преминават първа фаза, кандидатите с откази могат да възразят

128 проекта по подмярка 6.3 преминават първа фаза, кандидатите с откази могат да възразят

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 197 проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от  Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Инвестиционните предложения на кандидатите са подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 6.008  чрез ИСУН 2020. Последният прием по подмярка […]

Read more ›
Одобрени са 158 кандидати по мярка 6.3, които чакаха на резервната скамейка

Одобрени са 158 кандидати по мярка 6.3, които чакаха на резервната скамейка

Оценката на проектите не е по-ниска от 26,82 точки Още 158 малки земеделски производители ще могат да стартират бизнес начинанията си с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-202). Проектите на кандидатите са по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Те са подадени по време на първия прием по […]

Read more ›
26-годишен пита МЗХГ: Изнемогвам! Няма ли да ми помогнете за мярка 6.3?

26-годишен пита МЗХГ: Изнемогвам! Няма ли да ми помогнете за мярка 6.3?

Бенефициентите ще могат да закупуват употретребявана техника 26-годишен кандидат за финансиране с 15 000 евро по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ е написал отчаяно писмо до земеделското министерство. Той от една година (след като се е върнал от Великобритания, където не му е харесало) се занимава с дребно животновъдство, подготвяйки се за кандидатстване по подмярката. Наскоро […]

Read more ›
Подмярка 6.3 за малките стопанства стартира. Безвъзмездната помощ е 15 хил. евро

Подмярка 6.3 за малките стопанства стартира. Безвъзмездната помощ е 15 хил. евро

От днес, 28.06.2019 г., до 30.09.2019 г. ще продължи приемът на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Прочети още: Подмярка 6.3 за малките стопани чука на вратата Общият размер на средствата, които се предоставят по процедурата за подпомагане на малки земеделски […]

Read more ›