Post Tagged with: "подпомагане"

Досега одобреното финансиране по мерки 4.1 и 4.2 е над 555 млн. евро

Досега одобреното финансиране по мерки 4.1 и 4.2 е над 555 млн. евро

ДФЗ-РА е отпуснал общо 555 464 819 евро по одобрени заявления за финансово подпомагане за подмерки 4.1 и 4.2 за приемите от 2015 и 2016 г. Това съобщи зам.-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция Атидже Алиева-Вели на втория ден от Шестата национална среща на земеделските производители, която се провежда в Златни пясъци. За подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” за […]

Read more ›
Нова наредба спира субсидите за наводнени, опожарени и обрасли с плевели, храсти и дървета земи

Нова наредба спира субсидите за наводнени, опожарени и обрасли с плевели, храсти и дървета земи

Публикуван за обсъждане е проект на Наредба за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ Трайни насаждения, в които не е извършена поне една от обработките изораване, дискуване, косене на трева, прилагане на хербициди или премахване на плевели в междуредията, няма да се подпомагат. Дори и градините да са дискувани, примерно, ако […]

Read more ›
ДФ „Земеделие“ ще проверява земеделците за практики с цел повече субсидии

ДФ „Земеделие“ ще проверява земеделците за практики с цел повече субсидии

Правителството одобри проект за изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители и предлага на Народното събрание да го приеме. Проектът е предложен от Министерството на земеделието, храните и горите. Една от остовните промени предвижда ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция да извършва проверки за изкуствено създадени условия от страна на земеделците с цел да увеличат подпомагането. С промените се гарантира […]

Read more ›
Новият Закон за подпомагане обнародван, ПРСР се отприщва

Новият Закон за подпомагане обнародван, ПРСР се отприщва

До един месец след приключване на приема по съответната мярка, Комисията по предварителна оценка на проектите трябва да е извършила класиране Днес в извънреден брой на Държавен вестник е обнародван новият Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители – ТУК. Това отваря вратите на инвестиционните мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), стартът на […]

Read more ›
Депутатите гласуват на второ четене промените в Закона за подпомагане на земеделците

Депутатите гласуват на второ четене промените в Закона за подпомагане на земеделците

Като последна точка в програмата на Народното събрание за 20 и 21 декември е включено гласуване  на второ четене в пленарна зала на Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. След като проектозаконът бъде одобре и обнародван в Държавен вестник, от земеделското министерство ще могат да отворят няколко мерки, които се забавиха заради спорни моменти в проекта […]

Read more ›