Post Tagged with: "подпомагане"

От днес до 13 декември земеделците могат да възразят за границите на специализирания слой

От днес до 13 декември земеделците могат да възразят за границите на специализирания слой

От днес, 02 декември 2019 г., (понеделник), земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019. Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/). Проектът е одобрен със заповед на министъра […]

Read more ›
Компенсират 100% от разходите на оранжерийните производители за борба с Tuta absoluta

Компенсират 100% от разходите на оранжерийните производители за борба с Tuta absoluta

Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа от 500 хил. лева за борба с вредителите по доматите. Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Ресурсът е утвърден с решение на УС на  ДФ „Земеделие”. Подпомагането […]

Read more ›
Внесени са предложения за промени в Закона за подпомагане на земеделците

Внесени са предложения за промени в Закона за подпомагане на земеделците

Днес, 4 юни, парламентарната земеделска комисия ще разгледа на първо четене проекта за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Той е внесен от новия председател на комисията Мария Белова. Законът е изменен и допълнен с няколко текста. В чл. 27 са добавени няколко алинеи, сред които и ал. 9,  която легитимира методиката на изпълнителния директор на фонд „Земеделие“ за […]

Read more ›
Със заповед на земеделския министър са одобрени площите за подпомагане

Със заповед на земеделския министър са одобрени площите за подпомагане

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите №РД 09-229 от 01.03.2019  г. е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за Кампания 2018. Заповедта е издадена и е публикувана в Държавен вестник, брой 20 от 08 март 2019 г. В тази връзка земеделските стопани, подали възражения в периода 17 декември 2018 г – 7 януари 2019 […]

Read more ›
Производителите на зеленчукови разсади искат правила, стимули за клиентите и схема за подпомагане

Производителите на зеленчукови разсади искат правила, стимули за клиентите и схема за подпомагане

Производителите на зеленчукови разсади ще предложат на земеделското министерство да обърне по-голямо внимание на дейността им, което ще е от полза за целия сектор Зеленчукопроизводство.  Днес шест от фирмите, които се занимават с разсадопроизводство, се срещнаха в офиса на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция /БАПОП/, чиито членове са, за да обсъдят исканията си към МЗХГ. В страната има […]

Read more ›