Post Tagged with: "подпомагане"

Предвидена е помощ за плодови насаждения преди да плододават

Предвидена е помощ за плодови насаждения преди да плододават

За първи път в новата Обща селскостопанска политика  се предвижда обвързано с производството подпомагане за плодови насаждения до встъпването им плододаване. Целта е  да се подкрепят земеделските стопани в техните инвестиционни намерения за създаване на нови насаждения, в развитието и модернизацията на техните стопанства. Допустими бенефициенти са производителите, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха с плодове от […]

Read more ›
ТРГ: Прилагането на интегрирана растителна защита ще се подпомага по мярка „Агроекология и климат“

ТРГ: Прилагането на интегрирана растителна защита ще се подпомага по мярка „Агроекология и климат“

Нов момент в мярката „Агроекология и климат“ ще бъде подпомагането на интегрирано производство на растения, растителни продукти, както и устойчиво управление на продуктите за растителна защита (ПРЗ). Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Ще се финансират […]

Read more ›
Производителите на картофи са получили подкрепа от 371 лв./дка тази година

Производителите на картофи са получили подкрепа от 371 лв./дка тази година

Това се чете в отговора на министър Десислава Танева на депутатски въпрос за проблеми на бранша, свързани с агресивния внос на евтини картофи Българските производители на картофи са получили през 2020 г. подпомагане от 370,66 лева на декар. Сумата включва директни плащания, държавни помощи и извънредна подкрепа заради Ковид-19. От посочените средства извънредното подпомагане заради пандемията е около 100 лева […]

Read more ›
По-силен контрол върху земеделските субсидиите одобри правителството

По-силен контрол върху земеделските субсидиите одобри правителството

Помощта за акциза върху газьола се удължава до 2023 г. с промени в Закона за подпомагане на земеделските производители Министерският съвет одобри изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители. С извършените промени ще се прецизира нормативната уредба в областта на контрола и ефективността на отпусканите средства за подпомагане на земеделските производители. Въвеждат се механизми за по-прецизно определяне на площите, за които […]

Read more ›
Икономическият министър обяви безвъзмездна подкрепа от 50 хил. лв. за малки предприятия

Икономическият министър обяви безвъзмездна подкрепа от 50 хил. лв. за малки предприятия

Правителството подготвя нова антикризисна мярка с бюджет от 80 млн. лева. С нея ще бъдат подпомогнати безвъзмездно малките предприятия. Икономическият министър Лъчезар Борисов заяви, че до момента някои малки компании са пропуснати от досегашните процедури. „Бюджетът може да бъде увеличен по-късно. Обсъждат се кои компании да бъдат включени. Ще се предоставят до 50 хил. лева на предприятие“, обяви той след […]

Read more ›